Konference DOXEE přinesla novinky a trendy v oblasti správy dokumentů a legální archivace dat | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Konference DOXEE přinesla novinky a trendy v oblasti správy dokumentů a legální archivace dat


Konference společnosti DOXEE přinesla nové informace o trendech v oblasti správy a tvorby dokumentů a novinky v legální archivaci dat. Odborníci z řad výzkumných i konzultantských společností i zástupci DOXEE prezentovali své názory na vývoj trhu DOCCM a potvrdili trend multikanálové komunikace se zákazníky.

Konference DOXEE přinesla novinky a trendy v oblasti správy dokumentů a legální archivace dat


Konference společnosti DOXEE přinesla nové informace o trendech v oblasti správy a tvorby dokumentů a novinky v legální archivaci dat. Odborníci z řad výzkumných i konzultantských společností i zástupci DOXEE prezentovali své názory na vývoj trhu DOCCM a potvrdili trend multikanálové komunikace se zákazníky.

Kaspar Roos, Associate Director společnosti InfoTrends zahájil konferenci úvodní přednáškou o řízení komunikace se zákazníky. S účastníky konference se podělil o výsledky výzkumu, který se zabýval testováním chování zákazníků ve vztahu k elektronické komunikaci. Prezentované výsledky ukázaly, že zákazníci stále více preferují elektronickou komunikaci, navíc trendy ukazují, že důraz je kladen také na komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a smartphonů. Pro tvorbu dokumentů to znamená posun směrem k personalizované elektronické komunikaci se zapojením více kanálů včetně sociálních sítí.

Na Kaspara Roose navázal Petr Neuschl, manažer společnosti Deloitte Advisory. Ten se věnoval současným trendům archivace z pohledu daňových předpisů a jiných zákonem daných regulativ. Potvrdil, že se moderní společnosti v budoucnu bez elektronické archivace dokumentů neobejdou. Výzvou jsou podle Petra Neuschla orgány státní správy, zejména potom daňové úřady, které nemají jasné pokyny pro firmy, které elektronickou archivaci dat zavádějí.

Konkrétní řešení nejen pro elektronickou archivaci dokumentů, ale i pro jejich tvorbu a správu potom představili zástupci společnosti DOXEE. Platforma s názvem „Enterprise Communication Platform“ (ECP) společnosti DOXEE je unikátní internetovou aplikací, která umožňuje přístup mnoha uživatelů a je využívaná pro zajištění adekvátního vlivu marketingových a transpromo dokumentů na zákazníky. Jako prostředek k této komunikaci pak může využívat například bankovní výpisy, pojistné smlouvy nebo faktury.

„Naše konference Obchodní příležitosti v oblasti správy dokumentů splnila svůj cíl,“ říká Jan Holý, Business Development Manager společnosti DOXEE Czech s.r.o.,“ a dodává, „do Prahy se sjeli odborníci doslova z celého světa a ukázali našim partnerům i širší veřejnosti novinky z oboru.“

V závěru dne návštěvníci konference se zaujetím diskutovali nad výhodami i úskalími elektronické tvorby a archivace dokumentů. Zajímavým tématem byla elektronická archivace z pohledu rychlého zastarávání informačních technologií a přenosových médií. Odborníci totiž doporučují věnovat pozornost nejen dokumentům a datům určeným pro archivaci, ale i způsobu samotné archivace. V diskusi zazněly i komentáře ke změnám v chování a preferencích koncových zákazníků i firem a efektivitě cross marketingu a multikanálové komunikace.Základní informace o společnosti DOXEE Czech s.r.o.

Společnost DOXEE navrhuje a vyvíjí řešení pro komunikaci globálních společností s jejich zákazníky na proaktivní, nákladově efektivní a profitabilní bázi. Je lídrem v oblasti datových služeb, tvorby a legální archivace dokumentů.
Historie společnosti spadá do roku 2001, kdy byla založena Ebilling SpA, vlastník společností DOXEE Czech s.r.o. a DOXEE Slovak s.r.o. V současné době používá řešení a služby společnosti Doxee více než 1 000 globálních společností z oblasti telekomunikací, bankovního a finančního sektoru, zdravotnictví, ale i technických služeb a výrobního či státního sektoru. Patří mezi ně například Telecom Italia či Raiffeisen a SGS Banco Popolare, v České republice potom Česká spořitelna, RWE, Česká pošta a další. Každý rok vyprodukuje DOXEE přes dvě miliardy dokumentů, které jsou rozeslány 100 milionům uživatelů na celém světě.
Pro více informací prosím kontaktujte:
DOXEE Czech s.r.o.
Jan Holý
Business Development Manager
tel.: +420 737 287 420
e-mail: jholy@doxee.eu
www.doxee.cz

Crest Communications a.s.
Andrea Pitronová
Account Manager
tel.: +420 222 927 111
e-mail: andrea.pitronova@crestcom.cz
www.crestcom.cz
Kontakt:

Andrea Pitronová
Account Manager
andrea.pitronova@crestcom.cz
www.doxee.cz
222 927 111


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 28. 11. 2011 11:16
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: Crest Communications a.s. (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.