Kondolenční dopis předsedy vlády ČR Petra Nečase Zdeně a Josefu Mašínovým | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kondolenční dopis předsedy vlády ČR Petra Nečase Zdeně a Josefu Mašínovým


Vážená paní Mašínová,
vážený pane Mašíne,

dovolte mi prosím, abych Vám touto cestou ještě jednou vyjádřil svou nejhlubší a upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho bratra Ctirada. Velice rád bych se posledního rozloučení s ním osobně zúčastnil, ale mé časové dispozice mi bohužel neumožňují, abych do Clevelandu přiletěl. Je mi to opravdu velice líto. Pověřil jsem proto ministra obrany, pana Alexandra Vondru, aby se v mém zastoupení a mým jménem pohřbu zúčastnil.

Ministr obrany bude zároveň Ctirada, i Vás, vážený pane Mašíne, dekorovat nejvyšším oceněním rezortu obrany, Vyznamenáním Zlaté lípy. Stane se tak na výraz úcty ke statečnosti, s níž jste se spolu s bratrem komunistickému totalitnímu režimu postavili. Vy sami nejlépe víte, že život konce čtyřicátých a počátku padesátých let v tehdejším Československu nebyl životem, ale pouhým živořením v otroctví a nevolnictví. Lidé se rodí a na svět přicházejí jako svobodní lidé. A právě jako svobodní lidé mají právo proti zotročování svému i své vlasti bojovat. Vy jste to dokázali a z boje proti komunistické totalitě jste vyšli vítězně. I proto Vám patří čestné místo v novodobých dějinách naší země.

Vážená paní Mašínová a vážený pane Mašíne, chci znovu zdůraznit, že mě zpráva o skonu Vašeho bratra hluboce zasáhla. Jeho odchodem ztrácí Česká republika muže, jenž prokázaným hrdinstvím i pevnými mravními postoji může být příkladem naší současné společnosti.


S úctou
Petr Nečas, předseda vlády ČRKontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 8. 2011 9:43
Kategorie: Politika
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.