Kladno získalo pozemky pod komunikacemi | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kladno získalo pozemky pod komunikacemi


Kladno, 19. 7. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Statutárnímu městu Kladno 2 pozemky pod místními komunikacemi. Celková výměra pozemků je 11 tisíc m2, účetní hodnota se blíží částce 850 tisíc korun.

Převedené pozemky, které se nacházejí pod komunikacemi III. třídy v katastrálním území Kladno, tvoří přístupy k souboru bytových domů.

ÚZSVM převodem nemovitého majetku umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a místním komunikacím.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 7. 2011 9:54
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.