Kamila Ženatá: Roll Over All | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Kamila Ženatá: Roll Over All


Videa, malby a texty tvoří unikátní instalaci Kamily Ženaté Roll Over All, která přesně pasuje do výstavních prostorů bývalé prádelny v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Přestože Kamila Ženatá pracuje s aktuálními výrazovými prostředky, její projekt zůstává srozumitelný i pro ty, kdo tvrdí, že současnému umění pro jeho komplikovanost nerozumí. Expozice bude ke zhlédnutí od 8. září do 30. října letošního roku. Prádelna Bohnice 8. 9. - 30. 10. 2011 vernisáž: 7. 9. 2011 od 18:00 Kurátorka: Silvie Šeborová

Autorka si zvolila deset základních archetypů (Mág, Zamilovaní, Císařovna, Velekněz, Poutník, Ďábel, Velekněžka, Lilith, Vesmír, Smrt), jejichž prostřednictvím vyjádřila svoji představu o koloběhu života. „Projekt Roll Over All je metaforou života, jehož základním prvkem je rotující pohyb. Točí se však nejen lidský život kolem nás, ale i země, planety, celý vesmír. Cyklus se znovu a znovu opakuje,“ vysvětluje Kamila Ženatá.

Roll Over All se odehrává v prázdném prostoru galerie, která se v přeneseném slova smyslu stává mimoprostorovou a mimočasovou veličinou, jejíž smyslová podstata je prázdná. Tak jako lidská mysl zaplňuje svými obsahy prostor „prázdna“ a promítá do něj svoji psychickou realitu, tak i sedmnáct vizuálně zvukových zdrojů postupně zaplňuje prostor na stěnách místnosti příběhem složeným z nevědomých komponentů, jakýchsi stínů, postav archetypálních charakterů, emocí, snových útržků, nadčasových principů, které se pohybují v kruzích. Divák vstupuje do expozice v reálném čase a je přítomným pozorovatelem nabízených obrazových možností, které se odehrávají nezávisle na jeho vůli, ale je i zároveň spolutvůrcem svých prožitků, neboť on sám si určuje úhel pohledu a výsek z odehrávaných dějů, které působí na jeho vnímání. Vlastně je to takové podobenství života, zrozením vstupujeme do již roztočeného děje, zahlídneme vždy jen kousek záběru, nikoliv celek, zachytíme útržky dějů, točíme se pouze tak, jak rychle dokážeme a potom z toho děje zase vystoupíme.

Samotná výstava je rozdělena do dvou částí. V jedné z nich Ženatá prostřednictvím deseti třináctiminutových videí rozpracovala příběhy jednotlivých postav. Videa přitom nelze vnímat odděleně, ale pouze jako jeden kompaktní celek skládající se z více součástí. Není však v možnostech lidských smyslů pozorovat všechny děje zaráz, čímž se pojetí instalace blíží běžnému životu: vnímáme člověka, který sedí naproti nám, ale víme, že v našem bezprostředním okolí probíhá mnohem více dějů.
„Kamila Ženatá překračuje místa, kterými vedou hranice výtvarného umění, výsledkem však není konceptuální práce, ale specificky pojaté dílo. Pro jeho přesné pojmenování neexistuje české slovo, do jisté míry by se dalo přirovnat k netradičnímu scénografickému počinu. Ženatá řeší prostor jako celek a využívá k tomu všechny dostupné prostředky včetně zvuku či světla,“ vysvětluje kurátorka výstavy Silvie Šeborová.

Prádelna Bohnice
Prostor bývalé prádelny se nachází v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Ačkoli původní vybavení již zmizelo, prostor s vysokými stropy si ponechal svoji nezaměnitelnou atmosféru a jeho původní účel připomíná kachličkové obložení. Z tohoto úhlu pohledu je prádelna typickou industriální budovou, která v současnosti plní novou funkci. Stal se z něj výstavní prostor zaměřený na aktuální formy vizuálního a živého umění, přičemž cílem organizátorů proměny prádelny je snaha otevřít bohnický areál lidem, kteří by do léčebny jinak nezavítali. V dubnu 2011 zde byla zahájena první skupinová výstava Instituceum: moderní instituce a současné umění, která se dotýkala přímo tematiky psychiatrické léčebny. Projekt Kamily Ženaté sice neřeší téma tak úzce spjaté s místem prezentace, plně však využívá rozlehlého prostoru prádelny, který umožňuje jeho monumentální vyznění.

Kamila Ženatá působí na pražské umělecké scéně od roku 1980, kdy ukončila své umělecké vzdělání na Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Ladislava Čepeláka. V osmdesátých a devadesátých letech se prezentovala převážně svým grafickým dílem. Od roku 2005 rozšířila své výrazové pole působnosti a začala se zabývat rovněž fotografií, videi a instalacemi. Svou první malířskou výstavu uspořádala v roce 2001 v Nové síni. Vystavovala rovněž v zahraničí, v Německu, Švýcarsku, Holandsku a ve výstavních síních Českých center. Schopnost konceptuálního myšlení a realizace náročných projektů prokázala na výstavě 14 S v pražském Centru současného umění DOX v roce 2009, které se zúčastnila ne jen jako autorka, ale i jako spolukurátorka (s Milenou Slavickou) a producentka. Nesporným důkazem uměleckých kvalit Kamily Ženaté byla pak výstava 2. patro v Myslíkově ulici v listopadu 2009 pořádané pod záštitou Galerie 5. patro.
Kamila Ženatá představuje kreativní všestrannou osobnost (vedle vizuální tvorby má i svou tvorbu literární), která se plně zapojuje do současného uměleckého dění a reaguje na aktuální problémy dnešního světa. Používá media grafiky, malby, fotografie a videoinstalace.
Její díla jsou zastoupena ve sbírkách National Gallery of Art Washington, DC, Národní galerie v Praze (grafická sbírka), Alšovy jihočeské galerie, Muzeum Gyer (grafická sbírka), Muzea moderního umění, Hradec Králové, Východočeské galerie, Pardubice a v soukromých domácích a zahraničních sbírkách.
Vedle své výtvarné tvorby se Kamila Ženatá rovněž věnuje psychoterapii, v letech 1995 - 2005 vedla výběrový seminář na katedře psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze. V rozmezí let 1996 až 2006 prošla sebezkušenostním a vzdělávacím procesem v psychoanalytické psychoterapii. Od roku 2002 je hostující členka České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii v Praze.

Partneři výstavy:
o.s. Schrödingerova kočka, Tolerdance, INI Project, PL Bohnice, Bona, o.p.s., o.s. Green

Výstavní prostory:
Prádelna Bohnice − prostor pro aktuální umění
Psychiatrická léčebna Bohnice
Ústavní 91, Praha 8
Metro Kobylisy, bus 177, 200, stanice Katovická

Kontakty pro novináře:
Mediareport, s.r.o.
Terezie Kaslová
E: kaslova@mediareport.cz
T: +420 603 551 372

V případě zájmu vám poskytneme více fotografií

Kontakt:

Anna Fibichová
fibichova@mediareport.cz
mediareport.cz
736 488 741
222 940 014


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 9. 2011 16:56
Kategorie: Kultura
Název zdroje: MediaReport s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR agentura
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.