Junák získal nemovitosti | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Junák získal nemovitosti


Tachov, 13. 12. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl skautské organizaci Junák 5 budov v katastrálním území Pístov.

Převedené budovy se nacházejí v uzavřeném areálu a byly v zákonné výpůjčce Junáka. Junák budovy celoročně využívá pro výchovně vzdělávací činnost dětí a mládeže, budovy slouží pro víkendovou činnost, letní tábory a vzdělávací akce Junáka.

Nabyvatel se zavázal, že po dobu 20 let nepřevede majetek třetí osobě. Celková účetní hodnota nemovitostí je bezmála 180 tisíc korun.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 13. 12. 2011 10:13
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.