Jste ručitel? Na vlastní hypotéku raději zapomeňte! | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jste ručitel? Na vlastní hypotéku raději zapomeňte!


Nezáviděníhodných osudů lidí, kteří se dostali do dluhů a teď je nejsou schopní splácet, je v současné době všude plno. Pláč, nářky a nejistota do budoucna. V drtivé většině se však jedná o příběhy lidí, kteří si současnou situaci víceméně zavinili sami. Téměř nikdy však nečteme o lidech, kteří chtěli finančně vypomoct svým přátelům nebo příbuzným, a díky tomu přišli téměř o všechno.

„Příběhy z portálu Poradnaveritele.cz jsou často velmi smutné.“ Podotýká Mgr. Rostislav Kovář, ke kterému směřují žádosti o bezplatnou právní radu. „Bohužel nejčastěji řešíme nevrácené půjčky v rodině a mezi přáteli. Což je poměrně logické, protože někomu cizímu své peníze jednoduše nepůjčíte.“ uvádí Kovář.
Ošidné ručitelství
Ručení je specifický právní vztah a upravuje jej občanský i obchodní zákoník, přičemž je ze zákona vyžadována jeho písemná forma. Smyslem ručitelství je poskytnout věřiteli (nejčastěji bance) pocit jistoty, že o peníze, které půjčuje, nepřijde nadobro. Ručitel totiž na sebe bere povinnost této bance vše vrátit, pokud to za předem dojednaných podmínek neudělá dlužník. Ručitel tak svým podpisem slibuje, že za určitých okolností zaujme dlužníkovo místo a že tento cizí dluh vyrovná ze svého majetku.
Dlužník neplatí, co dál?
„Pokud banka písemně vyzve dlužníka ke splnění dluhu (řídí-li se vztah obchodním zákoníkem, pak není písemná výzva nutná) a ten bance nezaplatí, přesouvá se povinnost splácet na ručitele!“ upozorňuje na rizika ručitelství Kovář.
Ručitele z jeho závazku nevysvobodí dokonce ani smrt dlužníka
Jestliže by k ní došlo, přechází dluh na jeho dědice. Ti však odpovídají za dluh zemřelého pouze do výše nabytého dědictví. Jinak je povinností ručitele uhradit celý dluh nebožtíka. V této věci dříve nepanovala úplná shoda mezi soudy, ale Nejvyšší soud debaty ukončil a vyslovil tento názor, který je závazný pro všechny obdobné případy.
Dostanu své peníze od dlužníka někdy zpět?
V první řadě je nutné uhradit bance všechny dluhy, které vám na základě ručitelského titulu vznikly, teprve poté můžete jednat a chtít tyto peníze získat po dlužníkovi zpět.
„Svým klientům doporučuji, aby dlužníkovi poslali výzvu k úhradě dluhu, ve které stanoví přiměřený konkrétní termín, do kdy požadují peníze vrátit. V případě, že dlužník nezaplatí, lze využít soudní cestu k tomu, aby se domohli svých práv. Následuje podání žaloby a v případě, že ani tehdy dlužník nezaplatí, tak nastupuje exekuce.“ Vyjmenovává následující postup Kovář.
Na vlastní úvěr raději zapomeňte!
Být ručitelem není jan tak nějaké formální podepsání několika papírů. „Pokud si totiž takový ručitel potřebuje sám pro sebe půjčit v bance nebo vzít hypotéku, tak je již posuzován jako žadatel s možnou povinností platit dluh jinde. Jeho postavení je pak zhoršeno právě o ručitelský závazek a snadno se stane, že na hypotéku nebo úvěr díky ručitelství jednoduše nedosáhne. A protože je vyvázání z ručitelství složitá a problematická záležitost, je nutné si velmi dobře rozmyslet předem, zda a komu ručit.“ Uzavírá Kovář.

****
Splácím bydlení svého „kamaráda“ a sám žiju v podnájmu – příběh Jiřího K.
„Věřitelem jsem se stal velmi rychle a nečekaně, stačilo pouze podepsat ručení na kamarádovu půjčku ve výši 1,2 milionu. V tu chvíli mě vůbec nenapadlo, že jeho dluh nakonec zaplatím já. Po prvních splátkách se kamarádovi poněkud nechtělo dál hradit bance pravidelné částky, takže je peněžní ústav začal vymáhat po mně. Finální částka se nakonec i s úroky vyšplhala do výše přes dva miliony korun.
Deset let jsem neměl – na rozdíl od dotyčného kamaráda - pořádnou dovolenou, a přestože mi brzy bude 40 let, dosud bydlím v pronajatém bytě, jezdím starým autem a k tomu všemu moji přítelkyni po šesti společných letech přestalo bavit neustálé šetření a splácení cizích dluhů, takže jsem zůstal sám. Už dávno jsem přestal věřit tomu, že peníze získám zpět po dobrém. Osobní zkušenost mě přesvědčila o tom, že kde jde o peníze, obvykle už není místo pro kamarády.“ Uzavírá smutně svůj příběh pan Jiří.
Kontakt:

Kateřina Procházková
PR Director
prochazkova@adnotam.cz
www.poradnaveritele.cz
+420 603 905 800


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 10. 6. 2011 14:09
Kategorie: Finance
Název zdroje: Ad Notam, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR agentura, medializace, firemní časopisy na klíč, více na: www.adnotam.cz
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.