Jihomoravské obce a města sbíraly ocenění za třídění elektroodpadu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jihomoravské obce a města sbíraly ocenění za třídění elektroodpadu


Hned dvě společnosti zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení - ASEKOL a ELEKTROWIN – v těchto dnech předaly ocenění a finanční odměny obcím, které letos nejlépe třídily elektroodpad. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a Jihomoravským krajem. Ceremoniál moderovala Miss ČR 2003 Lucie Váchová Křížková.

Nezisková společnost ASEKOL vyhodnocovala třídění elektroodpadu ve dvou základních kategoriích.
V kategorii měst a městysů byl nejúspěšnější městys Černá Hora. Každý obyvatel Černé Hory, nacházející se v okresu Blansko, v průměru vytřídil 4,06 kg nepotřebného elektrozařízení. Od ASEKOLu si tak městys vysloužil dárkový šek v hodnotě 15.000 korun. Po Černé Hoře v této kategorii následovalo město Kyjov z okresu Hodonín, s výtěžností 3,27 kg na obyvatele, za což jeho zástupci obdrželi šek na 12.000 korun.
Vítězstvím v kategorii obcí se může pochlubit Ráječko z okresu Blansko, kde každý její občan vytřídil průměrně 4,10 kg elektrozařízení. V těsném závěsu se na druhém místě umístila obec Studnice z okresu Vyškov, výtěžnost tam dosáhla 3,96 kg na obyvatele. I v této kategorii věnoval ASEKOL vítězovi šek v hodnotě 15.000 korun a obci na stříbrné příčce 12.000 korun.
Zvláštní cenu, a to za nejlepší sběr drobných elektrozařízení, pak od ASEKOLu dostala obec Lelekovice reprezentující okres Brno-venkov. Každý občan Lelekovic v průměru nasbíral 0,77 kg drobných elektrospotřebičů. I tato obec obdržela šek na 12.000 korun.
Obyvatelé kraje si podle Evy Zvěřinové, ředitelky sběrné sítě a regionální spolupráce kolektivního systému ASEKOL už zvykli odevzdávat nepotřebná elektrozařízení na sběrných dvorech či u prodejců elektrozařízení při koupi nových výrobků. „Rezervy vidíme zejména ve sběru malých elektrospotřebičů, které bohužel často končí se směsným odpadem. Jsme ale rádi, že se i tento trend postupně mění díky červeným stacionárním kontejnerům, kam mohou lidé kromě drobných elektrozařízení házet i použité baterie,“ popsala Zvěřinová. I z drobného elektroodpadu lze podle jejích slov znovu využít až 85 procent materiálů.
Také kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil obce ve dvou hlavních kategoriích odrážejících množství sběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele, ke kterým přidal jednu zvláštní cenu. Hodnotilo se období od 1.10.2011 do 30.9.2012.
V rámci větších obcí a měst, majících více než 1500 obyvatel, vyhrálo město Ivanovice na Hané z okresu Vyškov, kde byla výtěžnost na občana 2,95 kg.
V kategorii obcí do 1500 obyvatel v soutěži kolektivního systému ELEKTROWIN zvítězila obec Pavlice z okresu Znojmo. Jeden obyvatel Pavlic v průměru odevzdal 11,31 kg vysloužilých elektrozařízení.
V kategorii výtěžnosti tzv. WINTEJNERŮ, tedy speciálních, uzamykatelných, velkoobjemových kontejnerů, do kterých je možné ve sběrných dvorech odložit vysloužilé elektrospotřebiče, se na první příčce umístilo město Rosice z okresu Brno-venkov. Průměrná výtěžnost Wintejnerů byla v Rosicích 5,62 kg.

Každá ze tří oceněných obcí získala od ELEKTROWINu odměnu ve výši 20 000 korun.
„Jihomoravský kraj dlouhodobě patří mezi regiony s velkým potenciálem a aktivním přístupem a my jsme rádi, že se tato skutečnost každoročně projevuje na výsledcích sběru. Základním předpokladem pro dobré třídění elektrozařízení je dostupná sběrná síť míst zpětného odběru. Lidé je mají v průměru zhruba čtyři kilometry od svého bydliště, většinou jsou však ochotni vysloužilé elektro odvézt pouze na poloviční vzdálenost, uvedla Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s.
Z nedávno zveřejněného průzkumu, který si obě společnosti nechaly zpracovat, mimo jiné vyplynulo, že dlouhodobě roste množství vytříděného elektroodpadu za rok, lidé se o zpětný odběr zajímají a všímají si nových možností kolem sebe. Navíc se u mnoha typů spotřebičů změnil důvod jejich vyřazení. Často už to není touha po novém, výkonnějším modelu. Lidé si nové přístroje stále více kupují, až když ty staré skutečně doslouží. Právě to je správný, ekologický způsob myšlení.
Vyhlášení výsledků soutěže o nejlépe třídící obce Jihomoravského kraje probíhá v Brně každoročně. Letos poprvé se do něj obě společnosti mající na starosti zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení zapojily společně.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 500 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2011 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.

Elektrowin a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval na 150 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1300 sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro 2600 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3000 obcích. V roce 2011 vybral Elektrowin od každého občana průměrně 2,43 kg elektroodpadu.
Kontakt:

Miroslav Grass
jednatel
grass@eu4.cz
www.eu4.cz
777152707


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 11. 2012 5:19
Kategorie: Životní prostředí
Název zdroje: Eufour PR, s. r. o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vztahy s médii a veřejností (zpracování tiskových zpráv, organizace tiskových konferencí, monitoring výstupů, poradenství), komplexní propagace služeb a výrobků
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.