Jak se žije dětem s postižením po deseti letech | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jak se žije dětem s postižením po deseti letech


Jak se žije dětem s postižením je kniha, která vyšla v nakladatelství Portál v roce 2001. Autorka Helena Chvátalová v ní představila čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením. Kniha vyvolala velký ohlas jak u laické, tak odborné veřejnosti. Proto se autorka vloni rozhodla znovu rodiny oslovit a v rozhovorech pokračovat. V Jak se žije dětem s postižením po deseti letech nechala více promlouvat samotné „děti“. Čtenáři mohou nyní v knize sledovat, jakou dráhu tito mladí lidé za uplynulou dekádu urazili.

Pro knihu Jak se žije dětem s postižením vybrala autorka děti s pěti typy zdravotního postižení - nevidomí, neslyšící, s Downovým syndromem, se spinální muskulární atrofií a s dětskou mozkovou obrnou. Kromě svalové atrofie se jedná o postižení, s nimiž se veřejnost setkává nejčastěji. „V době, kdy jsem první knihu psala, jsem se už téměř deset let pohybovala jako novinářka ve světě lidí s handicapem, a měla jsem mezi maminkami, které se starají o postižené dítě, pár kamarádek a přítelkyň,“ vysvětluje Helena Chvátalová. „U handicapů, kde jsem osobně žádnou rodinu neznala, jsem se obrátila na organizace, které těmto rodinám pomáhají – a dostala jsem od nich tipy na opravdu skvělé rodiny.“

Všechny rozhovory se dotýkaly tří základních okruhů problémů, s kterými se rodiče takových dětí musí zabývat. Prvním je vyrovnávání se skutečností, že narozené dítě je jiné, než byly rodičovské představy, a pak cesta k bezpodmínečnému přijetí dítěte. Druhým problémem je vzdělávání dítěte: Jak zařídit školní docházku, je vhodná integrace, kdy a jak? A třetím problémem je zajištění budoucího života dítěte s těžkým postižením. Co s ním bude, až se rodiče o ně nebudou moci starat? Jaké jsou možnosti zaměstnávání lidí s postižením, jak je společnost ochotna je přijmout?

V pokračování první, úspěšné knihy se autorka po deseti letech vrací ke stejným „dětem“ a hovoří s nimi o jejich současném životě, snech, plánech i životních zklamáních. Někteří tito mladí lidé vystudovali (či studují) vysokou školu, některé děti jejich postižení sice nepustilo dál, ale přesto žijí vcelku spokojený život. „Překvapilo mě a potěšilo, jak jsou ti dnešní mladí lidé s postižením schopní, sebevědomí, jak se svými závažnými handicapy dokážou žít naplno!“ neskrývá překvapení autorka. „ Od narození nevidomý mladý muž studuje tlumočnictví – překladatelství ve Vídni a má k tomu ještě tolik vedlejších aktivit, neslyšící dívka si vybírá, kterou vysokou školu bude nakonec studovat, protože byla přijata na obě, na které se hlásila… Také mě nadchlo, že maminky většinou konečně zvládly osamostatnění svých dětí. Opravdu „pustit“ dospívající dítě bývá těžké pro každou mámu, tím spíš pro tu, jejíž potomek má start do samostatného života ztížený závažným postižením.“ Tři z dětí, jejichž osudy představila první kniha, zemřely – ale nebylo to nic neočekávaného, všechny trpěly těžkými genetickými chorobami. A i smrt je prostě součástí života.

Už první kniha vyvolala velký ohlas na veřejnosti. Mnoha rodičům pomohla – zjistili totiž, že s problémem výchovy dítěte s postižením nejsou sami. Našli inspiraci, důležité kontakty a novou motivaci do dalšího života. Co je obzvlášť cenné, kniha se dostala na seznam povinné literatury několika vysokých škol, kde se studuje obor speciální pedagogika. A také odborná veřejnost reagovala pozitivně a s notnou dávkou sebereflexe. Kniha je přínosná i pro rodiče zdravých dětí, jak dokládají reakce, které autorka obdržela po vydání první knihy: „… často mi psali různými slovy v podstatě totéž - že si díky ní uvědomili, jak velké štěstí mají a ani si je neuvědomují, protože zdraví svých dětí považují za „samozřejmost“.“

PhDr. Helena Chvátalová se jako novinářka již dvacet let zabývá problematikou dětí s postižením a jejich rodin. Jedenáct let byla šéfredaktorkou časopisu Děti a my, dva roky pracovala s rodiči dětí, kterým těžce onemocněly a umíraly děti, v současné době je redaktorkou Zdravotnických novin. Dvakrát získala 1. cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany – v roce 2001 právě za knihu Jak se žije dětem s postižením.

Více o knize Jak se žije dětem s postižením po deseti letech včetně ukázek: http://obchod.portal.cz/produkt/jak-se-zije-detem-s-postizenim-po-deseti-letech/
Více o knize Jak se žije dětem s postižením včetně ukázek: http://obchod.portal.cz/produkt/jak-se-zije-detem-s-postizenim/
Kontakt:

Jitka Pourová
vedoucí marketingu
pourova@portal.cz
724 635 671
283 028 503


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 3. 2012 9:20
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Portál, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knižní a časopisecké nakladatelství. Vydává odbornou literaturu (obory: psychologie, pedagogika, sociální práce, politologie, média, antropologie ad.), populárně naučné knihy, beletrii, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče aj. Vydává rovněž čtyři časopisy - měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8. Pořádá semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.