Jak pomoci dítěti zvládnout ztrátu a odloučení | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jak pomoci dítěti zvládnout ztrátu a odloučení


Stěhování, rozvod rodičů, smrt v rodině – to jsou situace, při nichž děti často prožívají pocit ztráty. O svém žalu však často neumějí nebo se bojí mluvit, což se může negativně projevit na jejich dalším citovém vývoji. Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením, kniha kanadské psycholožky Julie Sorensen, se stane pomocníkem všem, kdo pracují s dětmi a chtějí jim ve zvládnutí těchto situací pomoci.

Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením obsahuje cvičení pro děti ve věku 4 – 8 let, využívající hru a výtvarnou činnost. Tím kniha:
- učí děti porozumět silným emocím a vyjádřit je;
- pomáhá dospělým i dětem pochopit, že emoce vyvolané ztrátou jsou normální;
- poskytuje dětem opěrné body, s jejichž pomocí mohou bolestnou zkušenost zpracovat;
- pomáhá objevit nové způsoby, jak ztrátu prožít, jak na ni vzpomínat a jak ji vyjádřit;
- je podnětem k diskusi a tvořivému vyjadřování prostřednictvím slov, obrázků a příběhů;
- přispívá k vytvoření slovníku výrazů pro vyjádření pocitů a rozvíjí emoční inteligenci;
- umožňuje dítěti přenést se přes pocit ztráty a postupně překonat žal.

Kniha je tedy určena dětem i učitelům, vychovatelům, rodičům. Děti často nevědí, co vlastně prožívají, kromě nejasných pocitů zmatku a nepohody, které snadněji vyjádří hrou nebo problematickým chováním. Ale i dospělí mnohdy tápou, když mají dětem pomoci rozpoznat jejich emoce, uchopit je a vyjádřit.

Člověk prožívající žal prochází těmito stadii: šok, popření, hněv, vyjednávání, smutek a přijetí. Tento proces probíhá u každého individuálně. Jde o to vyjádřit a přijmout ztrátu, prožít vyvolanou bolest, přizpůsobit se nové situaci a nakonec přijmout novou identitu, v níž už ztráta nehraje prim. Některé děti postupně procházejí všemi stadii, část dětí určitá stadia přeskočí nebo se na chvíli vrátí do předchozích stadií, u dalších se navenek zdá, že je ztráta nijak nezasáhla, ale uvnitř znatelně trpí.

Text využívá sociálně-emoční učení, emoční inteligenci, vývojové přístupy, expresivní a kognitivně-behaviorální terapii. Při cvičeních se děti nejprve učí základům práce s emocemi, rozšíří si slovní zásobu o výrazy pro pocity. Dále se seznámí se sociálním prostředím, v němž se ztráta odehrává, a se stadii smutku. Cvičení jsou zaměřena na utváření pozitivních vzpomínek a nový způsob vnímání a vzpomínání.

„Neexistuje správný nebo špatný způsob, jak chápat výtvarné projevy a hru dítěte,“ vysvětluje autorka Julia Sorensen. „Ten, kdo se dítěti snaží pomoci, by mu měl usnadnit tvořivým způsobem vyjadřovat pocity vyvolané ztrátou, aniž by je jakkoli hodnotil. Je jen třeba děti povzbudit, aby se těchto pocitů nebály, aby je přijaly a dovedly je vyjádřit, ať už jsou kladné, či záporné.“

Julia Sorensen je psycholožka a pracuje s jednotlivci i rodinami v Kanadě. Má výcvik kognitivně-behaviorální terapie, věnuje se popularizační činnosti.

Více o knize Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením včetně ukázek: http://obchod.portal.cz/produkt/vyrovnavani-se-ditete-se-ztratou-a-odloucenim/Kontakt:

Jitka Pourová
vedoucí marketingu
pourova@portal.cz
724 635 671
283 028 503


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 4. 2012 15:09
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Portál, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knižní a časopisecké nakladatelství. Vydává odbornou literaturu (obory: psychologie, pedagogika, sociální práce, politologie, média, antropologie ad.), populárně naučné knihy, beletrii, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče aj. Vydává rovněž čtyři časopisy - měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8. Pořádá semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.