Jaderná energetika po Fukušimě neskončí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Jaderná energetika po Fukušimě neskončí


Podle nejnovějších údajů Světové nukleární asociace (WNA) není pravděpodobné, že by následky havárie jaderné elektrárny Fukušima znamenaly začátek konce jaderné energetiky ve světě.

V současné době je sice v porovnání s předfukušimským obdobím v provozu poněkud menší počet bloků, produkují však celkově více proudu. Podíl atomové elektřiny na světové výrobě dnes činí 13,8 procenta.
V přímém důsledku fukušimské havárie se pro rychlou likvidaci jaderné energetiky rozhodlo Německo; Švýcarsko nebude nahrazovat novými reaktory, které doslouží během příštího čtvrtstoletí; úvahy o výstavbě jaderných elektráren ukončila Itálie. Naproti tomu Francie a Finsko budují nové reaktory, Švédsko předpokládá náhradu dosluhujících modernějšími a přání vstoupit do atomového klubu známilo Polsko. Výstavba nových jaderných bloků se nezastavila v Číně, Indii ani Jižní Koreji.
Evropská unie počítá do roku 2050 s výstavbou 40 reaktorů. Nic nenasvědčuje tomu, že by se naplňovaly vize protivníků mírového využívání jaderné energie, že Fukušima znamená začátek jejího konce a významný mezník při přechodu k obnovitelným zdrojům. Atomové plány se zřejmě pozdrží, nikoli však zruší.
„Přednosti jaderné energetiky v oblasti ochrany klimatu, bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti mohou významně přispět k udržitelnému evropskému mixu. Jaderný průmysl je přesvědčen, že toho lze dosáhnout pouze s nejvyššími bezpečnostními standardy, bezpečným nakládáním s odpadem a provozováním bloků co nejtransparentněji a za podpory vlád i veřejnosti,“ reaguje na nejnovější plán rozvoje evropské energetiky aktualizované stanovisko Evropského atomového fóra (Foratom). Deklaruje, že v cílovém roce bude „jaderná energetika v EU dodávat nejméně 20 procent veškeré elektřiny a je s to dosáhnout až 30procentního podílu v souladu s očekávaným výrazným vzestupem poptávky po ní“.
Zatím nezastupitelnou roli sehrávají atomové a další fosilní, v první řadě uhelné zdroje v tzv. základním zatížení. Na krytí trvalé poptávky především průmyslu se reaktory podílejí i více než polovinou a v hospodářsky vyspělém Bavorsku, které vyrábí polovinu veškerého proudu v jaderných blocích, dokonce i výrazně větší měrou.
Jaderná energetika ve světě
2.3.2011 1.12.2011
výroba elektřiny v TWh 2560 2630
podíl v % 14 13,8
provozované bloky počet 443 432
výkon v MWe 377750 368467
ve výstavbě počet 62 63
výkon v MWe 64374 63934
plánované bloky* počet 158 152
výkon v MWe 176773 171325
navrhované bloky** počet 324 350
výkon v MWe 368295 399655
spotřeba uranu v tunách 68971 62552
* příprava lokalit, uvedení do provozu zpravidla do 8-10 let
** výběr lokalit, uvedení do provozu zpravidla do 15 let
Pramen: Světová nukleární asociace

Statistiky WNA: www.world-nuclear.org/info/reactors.html
Foratom: www.foratom.org
Kontakt:

Vladimír Labuda
ředitel
vladimir.labuda@jlmpraha.cz
602376840
261213978


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 12. 2011 17:27
Kategorie: Politika
Název zdroje: Agentura J.L.M. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR a produkční agentura působící zejména v oblasti energetiky a extrémních sportů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.