Index Ericssonu hodnotí města podle IKT přínosů pro občany | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Index Ericssonu hodnotí města podle IKT přínosů pro občany


• Firmy Ericsson a Arthur D. Little uveřejnily nejnovější Městský index propojené společnosti (Networked Society City Index), který seřadil města podle toho, jak dokážou využívat informační a komunikační technologie (IKT) ve prospěch svých občanů
• Města na vrcholu žebříčku – Soul, Singapur a Stockholm – poukazují na výhody propojení společnosti jako celku
• Londýn, New York, Paříž, Los Angeles, Tokio, Šanghaj a Peking uzavírají TOP 10 žebříčku
• Aplikace využívající IKT, jako např. e-government a inteligentní doprava, dokážou zkvalitnit život obyvatel a pomáhají překonat běžné problémy, které se objevují ve městech
Ericsson (NASDAQ:ERIC) vydal druhou, přepracovanou verzi Městského indexu propojené společnosti, která seřadila 25 největších měst světa podle toho, do jaké míry dokážou transformovat IKT tak, aby byly prospěšné pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.
Tři města na vrcholu žebříčku – Soul, Singapur a Stockholm – díky rozsáhlým investicím do IKT úspěšně splnily řadu společenských, ekonomických a ekologických cílů. Například Singapur energicky prosazuje inovace v oblasti e-health a je průkopníkem v řízení přehuštěné silniční dopravy. Soul zase využívá IKT k zavedení výsledků projektů zaměřených na špičkové technologie zlepšující životní prostředí.
Studie rovněž ukazuje, že více měst kategorie BRIC, jako například Sao Paulo a Dillí, realizuje slibné projekty s cílem co nejdříve překlenout socioekonomickou propast pomocí spolupráce jednotlivých účastníků projektů při zavádění IKT. Konkrétně Sao Paulo získalo několik státních a mezinárodních ocenění za své programy zavádění IKT (e-inclusion). Tyto projekty podtrhují nutnost zlepšit gramotnost ve využívání IKT a zvyšují povědomí o klíčové úloze těchto technologii pro budoucí rozvoj.
V Dillí existuje řada slibných projektů zaměřených na využití IKT ve prospěch občanů. Skvělým příkladem projektu široké spolupráce je Eko, který umožňuje realizovat drobné finanční transakce prostřednictvím mobilních telefonů nebo prodejen. Projekt Eko slouží více než 1,3 miliónu zákazníků a doposud uskutečnil transakce ve výši 500 miliónů amerických dolarů prostřednictvím mikroúložek, plateb a peněžních převodů. Ve městě typu Dillí tak občané získali výhody přístupu k základním finančním službám, které tak mohou využít např. při podnikatelských aktivitách nebo při přijímání odměny za práci.
Zvýšení HDP na osobu je často spojováno s vyšší spotřebou, a tedy s vyšším dopadem na životní prostředí, například v důsledku vyšších emisí CO2. Ekologická část tohoto indexu uvádí, jak se IKT dají využít k oddělení růstu HDP od nárůstu emisí CO2: město s vysokým HDP by mohlo využít IKT k omezení své spotřeby energií, například prostřednictvím inteligentní cesty do práce; dále je možné zkoumat, jak si město v rozvojové zemi může zvolit cestu udržitelnějšího rozvoje tím, že stejný druh služby nevyužije fyzicky, ale virtuálně.
„Bude důležité zjistit názory jednotlivých občanů,“ prohlásil Patrik Regårdh z Networked Society Lab firmy Ericsson. „Úspěšná města vynikají tím, že přitahují nové nápady, kapitál a šikovné lidi. Tato přitažlivost vyžaduje trvalý progresivní rozvoj v ekonomické, společenské i ekologické oblasti.“
Nová studie si všímá přínosů IKT v jednotlivých městech v oblastech, jako například zdravotnictví, vzdělávání, ekonomika, životní prostředí a efektivita, ale i v oblasti interakcí občanů s IKT.
„Pokud mají lidé uspokojeny základní potřeby, jejich pozornost se zaměřuje například na harmonický životní styl a kulturu, kvalitu dopravy a transakční zařízení, dobrý zdravotní stav i ve vyšším věku, seberealizaci například formou vyššího vzdělání a čisté životní prostředí ve městě,“ uvádí Erik Almqvist, ředitel firmy Arthur D. Little. „IKT skýtá potenciál zlepšit kvalitu života v řadě uvedených oblastí, ale i samotnou konektivitu vždy a všude tam, kde vzroste potřeba tuto službu poskytovat jako základní právo občana.“
Městský index propojené společnosti je nástrojem, který dokáže pomoci městské správě a zodpovědným osobám sledovat rozvoj města na vývojové křivce IKT. Index by se měl chápat jako začátek otevřeného dialogu a ne jako konečný verdikt o tom, jak města mají řešit své „triple bottom lines“ (TBL, trojitá zodpovědnost v ekonomické, sociální a ekologické oblasti).
Poznámky pro editory:
Navštivte stránky Městského indexu propojené společnosti a srovnejte pořadí míst:
http://www.ericsson.com/networkedsociety/city-index/
Celý report najdete na stránce:
www.ericsson.com/networkedsociety
Webové stránky Ericssonu o propojené společnosti: http://www.ericsson.com/networkedsociety
Běžné multimediální zprávy Ericssonu jsou k dispozici na stránkách: www.ericsson.com/broadcast_room
Městský index propojené společnosti – vznikl jako výsledek společné studie realizované Ericssonem a manažerskou poradenskou firmou Arthur D. Little – bude obsahovat soubor tří zpráv, které seřadí 25 největších měst světa podle toho, jak dokážou využít vyspělých IKT ve prospěch svých obyvatel a firem. Tyto zprávy vycházejí ze sekundárních a primárních informací poskytnutých různými třetími stranami, včetně, mimo jiné, samospráv měst a městských rad.
Ericsson je světovým lídrem v poskytování technologií a služeb pro telekomunikační operátory. Ericsson si udržuje vůdčí pozici v mobilních technologiích 2G, 3G a 4G a poskytuje podporu pro sítě s více než 2 miliardami uživatelů. Firma je rovněž předním poskytovatelem manažovaných služeb. Portfolio firmy zahrnuje infrastrukturu mobilní i pevné sítě, telekomunikační služby, software, širokopásmová a multimediální řešení pro operátory, firmy a mediální průmysl. Společný podnik Sony Ericsson a ST-Ericsson nabízí zákazníkům moderní osobní mobilní zařízení.
Ericsson prosazuje svou vizi „být hnací silou celosvětové komunikace“ prostřednictvím inovací, moderních technologií a trvale udržitelných řešení pro oblast podnikání. Ericsson působí ve 175 zemích; více než 90 000 zaměstnanců společnosti vytvořilo v roce 2010 výnosy v objemu 203,3 miliardy švédských korun (28,2 miliardy amerických dolarů). Firma byla založena v roce 1876 a její ústředí se nachází ve Stockholmu ve Švédsku. Akcie Ericssonu jsou kotovány na burzách OMX NASDAQ ve Stockholmu a NASDAQ v New Yorku.
www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.twitter.com/ericsustain
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress

Kontakt:

Mária Pošteková
Key Account Manager
maria.postekova@pram.cz
www.pram.cz
224913000


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 11. 2011 12:38
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: PRAM Consulting s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRAM je agenturou s působením na českém a slovenském trhu, která nabízí téměř desetileté zkušenosti v oblasti PR, marketingu a podpory prodeje. Pomáhá obchodním partnerům nejen s prosazováním značky na trhu a s podporou prodeje jejich výrobků, ale také s mediální podporou a s organizováním akcí firemních, společenských či školení. Společnost PRAM se dále zabývá oblastí produkce, tisku, mediálního plánování, nákupu reklamy a výrobou reklamních předmětů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.