IFMA CZ představuje tiskovou mluvčí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


IFMA CZ představuje tiskovou mluvčí


IFMA CZ (Česká pobočka mezinárodní asociace facility managementu IFMA) vytvořila pro potřeby komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky pozici tisková mluvčí, kterou od 1. srpna 2011 zastává členka představenstva Petra Gütterová, která má na starosti rovněž gesci Marketing a PR.

Představenstvo IFMA CZ vytvořilo pro potřeby komunikace s veřejnosti, se sdělovacími prostředky a zpravodajskými agenturami pozici tiskové mluvčí, kterou od 1. srpna 2011 zastává Petra Gütterová.

Petra Gütterová své zkušenosti v oblasti marketingu a PR získávala jako redaktorka týdeníku Rytmus života, produkční v reklamní agentuře a marketingový PR specialista ve společnosti IGNUM s.r.o. V segmentu Facility management se pohybuje od roku 2009. Nejprve jako marketingový a PR manažer společnosti Alstanet s.r.o. a nyní jako externí spolupracovník ve společnostech TESCO SW a.s., FM Institute s.r.o. a odborným portálem tzb-info.cz.

Co je Facility management

Systém integrovaného řízení většiny podpůrných služeb ve společnostech. Facility management se týká všech pracovníků ve společnostech, významně se však dotýká nejvýše postavených pracovníků v organizacích. Nejvíce zastoupené obory, ve kterých se můžete s Facility managementem setkat jsou průmysl, energetika, veřejná správa, administrativní obory, zdravotnictví, silových rezortů, logistiky, zemědělství aj. Facility management spravuje cca 5,13% HDP (126 mld. Kč), z čehož je v současnosti patrno odhadem 36%, ostatní jsou zatím skryty. Standardem pro Facility management je norma ČSN EN 15221 „Facility management“ (díl 1 a 2 platný od 2007, díly 3 – 6 od 2011).

V čem jsou potencionální přínosy oboru:
1. Úspory ve správě nemovitostí a majetku
2. Prodloužení životnosti a snížení poruchovosti nemovitostí a majetku
3. Snížení spotřeby energií
4. V efektivnějším využívání prostor (kanceláří, výrobních prostor, skladů atd.)
5. Zvýšení produktivity práce (jeden z největších nedostatků ČR)
6. Zkvalitnění životního prostředí a tzv. udržitelného rozvoje (sustainability)
7. Zvýšení bezpečnosti ve všech jejích formách

Odhadované přínosy Facility managementu činí v dlouhodobém horizontu (desítek let) finanční přínosy cca 30%, prostorové přínosy (úspora ploch) cca 40%, v krátkodobých odhadech se lze pohybovat v rozmezí 5 – 15%.

V ČR je hlavním představitelem oboru Facility management asociace IFMA CZ (Česká pobočka IFMA) www.ifma.cz.Kontakt:

Petra Gütterová
Člen představenstva
marketing@ifma.cz
http://www.ifma.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 31. 7. 2011 19:11
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: IFMA CZ (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Česká pobočka mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ se svou činností a zaměřením hlásí k činnosti International Facility Management Association. Hlavním cílem IFMA CZ je prosazování zásad facility managementu do činnosti subjektů podnikajících či jinak působících na území ČR. Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu. Asociace se také podílí na mezinárodních aktivitách celosvětové asociace IFMA. Česká pobočka IFMA CZ působí na českém trhu od roku 2000. Jejím zakladatelem a prvním prezidentem je Ing. Ondřej Štrup. Členská základna činí k 30. 4.2011 celkem 40 členů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.