Hradec pokračuje v odporu proti monopolnímu diktátu cen | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Hradec pokračuje v odporu proti monopolnímu diktátu cen


Hradec Králové – Městská společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) se nevzdává ve své snaze poukázat na současný nevyhovující způsob regulace chování teplárenských monopolů. Po podání podnětu k Energetickému regulačnímu úřadu (ERU) a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) nyní podává informace k Hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby poukázala na mezery v zákonech, které umožňují zneužívání dominantního postavení na trhu, kde vzorovým příkladem může být právě probíhající spor mezi THHK a společností Elektrárny Opatovice (EOP).

Současný systém kontroly monopolních teplárenských dodavatelů, který závisí na státem zřizovaném dohlížiteli ERU, je odlišný od oblastí energetiky nebo plynárenství. I přes jistá specifika teplárenského oboru by však bylo možné se některými paralelami inspirovat. „Naším podáním chceme upozornit na možnosti a chyby, které umožňují zneužít současný systém. Těch mohou využívat monopolní giganty, vlastněné investorskými skupinami, k neúměrnému navyšování svých cen na úkor odběratelů daných oblastí,“ vysvětluje Jiří Seidler, ředitel Tepelného hospodářství Hradec Králové a dodává: „Současné zneužívání teplárenskými monopoly může vést až k rušení částí teplárenských sítí a dodávek. Současná legislativa totiž vůbec nepohlíží na tepelnou energii jako na komoditu veřejné služby, což mimo jiné chceme naší iniciativou změnit.“

THHK navrhuje povinnost zveřejňovat kalkulační vzorec
EOP argumentuje při zvyšování svých cen stávající nízkou cenou v regionu oproti průměru celé České republiky. „Tepelná energie je však na rozdíl od elektrické energie či plynu úzce lokální komoditou, cena zde více vyplývá z lokálních specifik. Není možné tímto argumentovat pro odůvodnění růstu zisku monopolu. Navrhujeme například povinnost transparentního zveřejňování kalkulačního vzorce pro výpočet cen tepelné energie“ vysvětluje Seidler.
Tepelné hospodářství Hradec Králové se snaží svými kroky zachovat alespoň pozůstatky tržního prostředí v soustavě centrálního zásobování teplem v oblasti Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi a dlouhodobě tak tlačit na nízké ceny pro koncové odběratele.Kontakt:

Ing. Jiří Seidler
ředitel THHK
seidler@thhk.cz
http://www.thhk.cz/
+ 420 731 548 84


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 3. 2014 11:36
Kategorie: Energetika a průmysl
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.