Hospital Kuks na prahu velkých změn | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Hospital Kuks na prahu velkých změn


Známá východočeská památka, kterou čeká celková stavební obnova v rámci projektu Kuks – Granátové jablko financovaného z prostředků Integrovaného operačního programu EU, má za sebou 19 měsíců práce nad potřebnými územními a stavebními povoleními pro svou budoucí obnovu.

Bývalý zaopatřovací ústav milosrdných bratří pro vojenské vysloužilce v Kuksu získal před téměř dvěma roky dotaci v celkové výši 453 mil. Kč. Nejvyšší jednorázový příspěvek na obnovu kulturního objektu v historii naší památkové péče pochází z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Po jejím zakončení bude sloužit jako regionální centrum vzdělávání v oboru farmacie, dějin umění či environmentalistiky.
Hospitální budovu letos čeká letos zahájení oprav podle plánů sdružení Ateliér 4 a SUDOP Praha. „V březnu 2011 nabylo právní moci stavební povolení na hospital, přilehlou hospodářskou budovu či vodovod. Krom toho probíhala i územní řízení a stavební povolení na budoucí sítě, plochu nádvoří a další části areálu. Vedle toho se uskutečnila celá řada dalších nezbytných kroků, od zpracování rozpočtu nebo projektu organizace výstavby, až po výběr dodavatele projektové dokumentace zabezpečovacích zařízení,“ vypočítává hlavní inženýr projektu Dalibor Dubový z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) v Josefově, které je investorem stavby. Příslušná část projektu je dokončena a v dohledné době bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele vzorové obnovy památkového objektu.
Z dalších součástí stavby je kompletně uzavřeno správní řízení na čerpání zálivkové vody z Labe pro potřeby zahradního hospodářství. Podle projektové dokumentace sdružení ZAHRADA-KUKS se připravuje přeměna současného pseudofrancouzského parku za hospitalem v bylinno-ovocnářskou zahradu. Začátek úprav po uzavření dokumentace pro zadání stavby je plánován na druhou půli roku 2012. Stavební řízení čeká i na kamenný inundační most pod hospitalem. Projekt jeho obnovy je dílem VPÚ DECO Praha. Také s touto stavbou souvisí řešení příjezdových komunikací na budoucí staveniště. Zahrnuje mimo jiné jednání se Správou železniční dopravní cesty o dočasném zřízení železničního přejezdu na jedné z plánovaných tras či jednání s obyvateli obcí, v jejichž katastru budou komunikace vedeny.
Zmíněnou činnost doprovázejí od listopadu 2011 první hmatatelné zákroky v areálu památky. Povinný záchranný archeologický průzkum nepřinesl žádné překvapivé nálezy, zpřesnil však starší závěry stran hospodářského zázemí hospitalu, v jehož prostorech byly zatímně odkryty základy chlévů z 2. pol. 18. století. „K závěru roku 2011 bylo v projektu Kuks - Granátové jablko s celkovou alokací 453 mil. Kč vyčerpáno od začátku přípravné fáze 12 mil. Kč, z čehož náklady na kompletní projektovou přípravu včetně související inženýrské činnosti představují 10 mil. Kč,“ dodává ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Josefově Oldřich Pešek.

Letošní sezona ve znamení drobných omezení

Stavební práce na obnově památky by se měly podle předpokladů rozběhnout ve 2. čtvrtletí roku 2012. Turistického provozu se dotknou jen v nejnutnější míře. „Návštěvníci se rozhodně nemusejí obávat, že bychom je kvůli opravám odmítli. Jediná omezení by se měla týkat pohybu v areálu hospitalu, který bude muset být především kvůli bezpečnosti upraven. Přerušena by neměla být ani většina zdejších tradičních kulturních akcí,“ říká vedoucí správy hospitalu Libor Švec. Na duben je u příležitosti Mezinárodního dne památek připraveno i několik mimořádných prohlídek, které naposledy předvedou vybrané prostory bývalého ústavu milosrdných bratří ve stavu před obnovou.
Kontakt:

Jindřich Kolda
správce um. sbírek
kolda@josefov.npu.cz
www.hospital-kuks.cz
499 692 161


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 1. 2012 11:49
Kategorie: Kultura
Název zdroje: NKP Hospital Kuks (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Významná barokní památka ČR. Nývalý zaopatřovací ústav milosrdných bratří pro vojenské vysloužilce u Nejsv. Trojice. Nyní jeden z nejnavštěvovanějších historických objektů ve východních Čechách s množstvím kulturních akcí po celý rok.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.