Hmyz, houby i autíčko Himoto | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Hmyz, houby i autíčko Himoto


Podpořit a rozvinout dovednosti žáků v přírodních vědách si klade za cíl projekt EU „Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách“, reg. č. CZ. 1.07/1.1.07/02.0047. Ve dnech 7. - 9. října 2011 proběhlo v rámci projektu víkendové měření s měřicím zařízením EdLab v Hotelu Ráztoka v Trojanovicích.

Z výzkumů PISA 2006 v oblasti přírodovědné gramotnosti totiž sice vyplynuly nadprůměrné teoretické vědomosti ale současně i podprůměrné dovednosti žáků. Výzkum TIMSS (2007) prokázal zhoršující se tendenci výsledků českých žáků ZŠ v přírodních vědách.
Proto je projekt zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků ZŠ Moravskoslezského kraje (MSK) právě v přírodovědných předmětech prostřednictvím počítačem podporovaných experimentů. Realizuje jej Ostravská univerzita v Ostravě společně s partnery MEC, o.p.s. a 15 ZŠ Moravskoslezského kraje.
V sobotu dopoledne 8. října 2011 se v krásném prostředí Beskyd uskutečnil přednáškový blok na téma „Školská legislativa“ a „Význam projektů pro školy“, odpoledne pak měření v přírodě a analýzy vzorků. Na 25 učitelů ze 13 základních škol např. z Havířova-Šumbarku, Holčovic a dalších škol si se zájmem pod moderními mikroskopy s digitální kamerou prohlíželo houby, kapradiny i drobný hmyz.
Experimentálně byla předvedena pomocí řídicí jednotky EdLaB difůze, změřeno ph půdy, proměřila se síla rostlin apod. V neděli 9. října 2011 se konaly pracovní dílny z fyziky, chemie a přírodovědy. Po obědě byl celý dvoudenní program slavnostně ukončen.
Kromě pomůcek, které partnerské základní školy obdržely v projektu, byly předvedeny další možnosti, jak inovovat výuku přírodovědných předmětů: - elektronické, solární stavebnice, čidlo na měření hluku, počtu otáček, anemometr, auto na vodíkový pohon apod.
Pomůcky si učitelé i sami vyzkoušeli: třeba model autíčka ze solární stavebnice Eitech-Solar. K demonstraci větrné energie posloužil vrtulový anemometr. Palivové články byly předvedeny na modelu autíčka sestaveného ze stavebnice H-racer 2.0. K měření intenzity hluku lektorů, zvuků v přírodě posloužil hlukoměr Voltcraft SL-50.
Elektřinu poutavě ukázala elektromagnetická závora sestavená ze stavebnice Merkur E1, která umožňuje 88 pokusů vysvětlujících srozumitelnou a zábavnou formou podstatu jednotlivých experimentů a jevů. Ukázku pomůcek k vyučování zpestřilo velké autíčko Himoto, jehož prostřednictvím byl předveden nerovnoměrný pohyb.
A co učitele na projektu i víkendovém měření nejvíce zaujalo? Jana Jozková ze ZŠ a MŠ Komenského v Bílovci řekla: „Byl to sběr a analýza nasbíraných vzorků pomocí čidel a nových mikroskopů. Projekt se pro mne stal cenným zdrojem informací pro mou výuku. Ten čas, který mi chybí, jsem tady získala tím, že jsem se dozvěděla užitečné webové odkazy…“
Její kolegyně – Dagmar Fišerová uvedla: „Oceňuji možnost získání čidel a popularizace přírodovědných předmětů mezi žáky. Projekt splnil má očekávání, jen jsme se s kolegyní shodly, že bychom potřebovaly více praxe.“
Manažerka projektu Monika Halšková připomněla i workshop, který proběhl 20. září 2011ve Městě Albrechticích u Krnova: „Žáci na workshopu se zájmem prezentovali, co se v rámci projektu naučili. I učitelé neskrývali své uspokojení z toho, že se jim staly aktivity projektu inspirací, obohatily jejich výuku o nové nápady a vyvolaly zájem mezi žáky o tyto předměty.“
Účastníci ohodnotili tuto akci za velice zdařilou a přivítali by, kdyby bylo možné podobných akcí pořádat více. Podle manažerky projektu poděkování zaslouží nejen všichni učitelé za vytvoření výborné atmosféry, ale za spolupráci i celý realizační tým. Spokojenost s poskytnutými službami vyslovila také personálu hotelu Ráztoka v Trojanovicích za vstřícnost a bezchybné služby. http://projekty.osu.cz/ictzs/
Kontakt:

Bc. Hana Jenčová
mediální zastoupení projektu
hana.jencova@seznam.cz
http://projekty.osu.cz/ictzs/
776498294


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 10. 2011 9:30
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Ostravská univerzita v Ostravě a MEC, o.p.s. (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ: Vysokoškolská instituce, která poskytuje vzdělání na 5 fakultách v bakalářských, navazujících magisterských a doktorandských studijních oborech.
MEC, o.p.s. (Metodické a evaluační centrum): Metodické a evaluační centrum, o. p. s. jako nezisková organizace zřízená Ostravskou univerzitou v Ostravě poskytuje školskému systému podporu potřebnou pro zajištění evaluačních a autoevaluačních aktivit a zejména pro podporu efektivního využívání výsledků evaluace a autoevaluace.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.