Herec Martin Myšička a skupina Jablkoň hrají pro Diakonii | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Herec Martin Myšička a skupina Jablkoň hrají pro Diakonii


III. ROČNÍK BIENÁLE PRO DIAKONII (30. 9. - 10. 10. 2011) V pátek 30. 9. otevře koncert skupiny Jablkoň již III. ročník Bienále pro Diakonii. Jde o charitativní kulturní projekt, jehož cílem je nabídnout široké veřejnosti i sběratelům setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či tvůrci spojeno s křesťanstvím. Bienále zároveň v programu blíže usiluje představit diakonickou práci s klienty s handicapem a v neposlední řadě získat prostředky na podporu této práce.

Letošní ročník výtvarného bienále nese motto „Dejte nám místo ve svém srdci“. Svá díla zde představí více než 40 českých a německých výtvarníků. Mezi jinými kupř. Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer, Jaroslav Šerých, Petr Kolínský, Pavel Rejchrt, František Hodonský, Ondřej Rada, Jiřina Adamcová, Zuzana Sommernitzová, Reinhard Springer ad.

„Vidím, že je to dobrá věc, a tak Bienále podporuji“, říká herec Dejvického divadla Martin Myšička, který se stal patronem III. ročníku. Martin Myšička vystoupí i v doprovodném programu a na vernisáži Bienále.

VÝTĚŽEK AUKCE

Cílem benefice je již tradičně podpora Střediska DČCE ve Stodůlkách, které poskytuje péči a podporu klientům s kombinovaným postižením.

V předchozích ročnících shromáždit částku více než 1.500.000,- Kč, které byly věnovány na rekonstrukci a vybavení střediska. Místa ve stacionáři ovšem v současnosti zdaleka nestačí poptávce. Výtěžek charitativního projektu bude věnován na komplexní dostavbu stacionáře, zahrnující nejen rehabilitační prostory, ale i nové komunikační jádro celého střediska.

- - -

KONTAKT - PUBLIC RELATIONS:

* Kryštof Sýkora, m: 604 23 23 38, e: chriss@volny.cz, w: www.bienaleprodiakonii.cz

* Vendula Kodetová, m: 739 244 788, e: kodetova@diakonie.cz, w: www.diakonie.cz

- - -

DOPROVODNÝ PROGRAM:

* Koncert skupiny Jablkoň
30. září 2011 v 19:00 hod
Kostel ČCE Praha 2 Vinohrady, Korunní 60

* Aukce vybraných uměleckých děl
30. září 2011 ve 21:00 hod
Kostel ČCE Praha 2 Vinohrady, Korunní 60

VÝSTAVA:

* 2. - 8. října 2011 (vernisáž 18:30 hod)
Modlitebna Farního sboru ČCE
Praha Dejvice, Dr. Z. Wintra 15, Praha 6
Spojení: metro A, stanice Hradčanská nebo Dejvická

* 3. – 10. října 2011 (vernisáž 18:30 hod)
Radnice MČ Praha 13
Sluneční náměstí 13, Praha 5 – Nové Butovice
Spojení: metro B, stanice Hůrka

- - -

O NÁS

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5-Stodůlkách působí od r. 1994 v oblasti péče o kombinovaně postižené děti a jejich rodiny. Součástí zařízení je středisko rané péče o mentálně, fyzicky, smyslově či kombinovaně postižené děti a jejich rodiny, stacionář pro zdravotně postižené a sociálně terapeutická dílna. Se střediskem úzce spolupracuje speciální mateřská a základní škola.

Více na www.stredisko-stodulky.diakonie.cz.Kontakt:

Mgr. Vendula Kodetová
PR senior manager
kodetova@diakonie.cz
www.bienaleprodiakonii.cz
739 244 788


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 9. 2011 13:55
Kategorie: Kultura
Název zdroje: Diakonie ČCE (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
DČCE je jednou z největších neziskových organizací v ČR (obnovená činnost již od r. 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní a vzdělávací služby – denně v přímé péči pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylových domů, občanských poraden, chráněných dílen apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

>> DČCE poskytuje služby na více jak 40 místech po republice (střediska, speciální školy). Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a cca. 1000 dobrovolníků. DČCE aktuálně nabízí 127 registrovaných sociálních služeb.

>> Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie směřuje k tomu, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.


>> Principy a hodnoty DČCE:

- pomoc všem lidem bez ohledu na vyznání;
- podpora rodinného prostředí se zachovanými vazbami;
- respekt potřebám jednotlivců;

>> Projekty:

- humanitární pomoc;
- pomoc cizincům v nouzi;
- LifeTool – poradna v oblasti asistivních technologií a komunikačních pomůcek;
- Diakonie pro Afriku – pomoc sirotkům;
- Ne-Násilí; Bydlení seniorů etc.


>> www.diakonie.cz <<
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.