Helen Doron pomáhá opuštěným dětem pod patronátem NadaceTerezy Maxové. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Helen Doron pomáhá opuštěným dětem pod patronátem NadaceTerezy Maxové.


Inovativně a efektivně se rozhodla k pomoci opuštěným dětem přistoupit společnost Helen Doron. Ta, od října 2011 bude intenzivně učit anglický jazyk speciální metodikou v Dětském domově Mladá Boleslav. Cílem je předat základy angličtiny dětem ve věku 2-3 let a individuálně pracovat s dětmi, které vyrůstají v daném ústavu. Výuka probíhá bezplatně a jedná se o pilotní spolupráci. Osvědčí-li se, bude postupně prohlubována.

Od října 2011 bude v Dětském domově Mladá Boleslav odstartován pilotní projekt výuky angličtiny metodou Helen Doron, která navázala úzkou spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem..

A jak konkrétně bude výuka metodikou Helen Doron vypadat? Skupina pěti dětí ve věku do tří let z Dětského domova Mladá Boleslav se bude pod vedením kvalifikované a zkušené lektorky věnovat angličtině po dobu 45 minut týdně. Kromě výukových hodin budou ještě dvakrát denně poslouchat CD s anglickými písničkami Helen Doron. Seznámí se tak s melodií a rytmem nové řeči. I když ještě nerozumí slovům, dostávají do ruky klíč k budoucí správné výslovnosti.

“ Tento typ výuky je pro děti v ústavní výchově standardně nedostupný. Navíc, a to je velmi pozitivní, se díky němu děti hravou formou učí např. pojmenovávat části svého těla a věnuje se pozornost právě a hlavně jim. To je pro tyto děti nesmírně důležité, protože jim lektorky ukazují jejich jedinečnost”, říká ing.Monika Páleníková, manažerka pro provoz a granty Nadace.

Není proto divu, že tento projekt je nyní na prvním místě zájmu ředitele Helen Doron v ČR Marka Halfara, neboť jeho dlouholetou zkušeností je velká úspěšnost této metody Jak sám říká: “ Jsem velmi rád, že jsme začali tento projekt. Máme dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny dětí, téměř denně jsem v naší jazykově škole a vidím pokroky našich žáčků. Často se s dětmi začínají učit jazyk i jejich rodiče. Děti z dětských domovů takovou možnost nemají. Nadace Terezy Maxové poskytuje velmi potřebnou pomoc zejména pro individuální růst každého dítěte, čímž je připraví do života a právě proto jsme se rozhodli podpořit tento projekt.”


Přáním pana Halfara je bezplatně poskytnout tuto možnost co nejvyššímu počtu dětí v dětských domovech. Vidina možnosti ulehčení jejich startu do života je pro něj směrodatná.

Výukové programy Helen Doron


• English For Infants (22 měsíců - 4 roky)

Je kurz přizpůsoben dětem právě si uvědomujícím sebe sama. Právě ti nejmladší jsou schopni zapamatovat si jednotlivá slova až po jednoduché gramatické struktury a porozumět jim. Během kurzu se děti naučí okolo 270 slov a porozumí jejich významu. Také u tohoto kurzu jsou děti doprovázeny jedním z rodičů.

• More English For Infants (2 - 5 let)

Ve věku prvního poznávání řeči se děti postupně učí nová anglická slůvka a větné struktury. Po ukončení tohoto kurzu děti umí okolo 450 slov. Kromě toho se stále více rozvíjí schopnost porozumět a vytvářet jednoduché věty.

• First English For All Children (4 - 5 let)

Pomocí básniček, rýmů a písní nabízí kurz First English for All Children solidní základ anglického jazyka. Tento kurz je muzikální a zároveň jazykovědně propracovaný. Děti získají anglickou slovní zásobu okolo cca. 600 slov, naučí se zpívat a porozumět 32 písničkám v anglickém jazyce.

• English For All Children (5 - 10 let)

English for All Children dětem zprostředkovává anglický jazyk pomocí mnoha oblíbených a známých dětských říkadel a tradičních anglických dětských písniček. Kurz výborně spolupracuje s požadavky učebních plánů na základních školách. Děti získají anglickou slovní zásobu čítající cca. 950 slov. Porozumí základním větným strukturám a gramatickým jevům a budou je umět použít se správnou výslovností.

• More English For All Children (5 - 10 let)

More English for All Children nejen zprostředkovává dětem anglický jazyk pomocí mnoha dětských říkadel a autentických anglických příběhů, ale také rozšiřuje jejich všeobecné znalosti – to vše v angličtině. Děti získají anglickou slovní zásobu cca. 925 slov. Po absolvování kurzu budou umět umět samy tvořit anglické věty a aktivně mluvit.

• Play On In English (5 - 8 let)

Kurz Play On In English obsahuje velké množství rozmanitých her a příběhů k reprodukci. Tento kurz nabízí dětem s dobrými základními znalostmi rozšíření slovní zásoby a sebevědomé zacházení s anglickým jazykem. Díky kurzu Play On In English získají děti anglickou slovní zásobu v rozsahu okolo 1.050 slov.
Helen Doron Early English je předním inovativním vzdělávacím systémem, který od roku 1985 poskytuje exkluzivní vzdělávací programy a kvalitní výukové materiály pro děti od tří měsíců do 14 let. Helen Doron Early English je "duchovním dítětem" britské lingvistky a pedagožky Helen Doron, která spojila své znalosti nabyté během akademických studií s praxí při práci učitelky anglického jazyka a vytvořila vlastní přirozenou a úspěšnou metodu výuky anglického jazyka pro děti. Jako vědec přitom kladla důraz zejména na rozhodující vývojové fáze mozku dítěte.
Jazyková metoda Helen Doron je založena na pravidelném opakovaném poslechu a pozitivním upevňování již nabytých znalostí. Učí jazyk kombinací vizuálních, auditivních a pohybových vjemů. Helen Doron Early English ale není jenom o učení cizího jazyka, děti se zároveň naučí být kreativními a celoživotními studenty.
Helen Doron Early English je celosvětově uznávanou metodou. Dnes podle ní učí angličtinu přes 3 000 učitelů více než 85 000 dětí ve třiceti zemích světa. Za 25 let její existence prošlo kurzy Helen Doron Early English celkem přes milion dětí. V České republice bylo první z výukových center otevřeno v září 2004 v Opavě. V současné době funguje po celé České republice celkem 33 center. V menších městech dále působí nezávislí učitelé. Celkově se u nás na 73 místech učí v rámci Helen Doron Early English více než 4800 dětí.
Jednou z hlavních předností Helen Doron Early English je šíře a návaznost nabízených kurzů. Rodiče si mohou vybrat celkem z 10 kurzů angličtiny v závislosti na věku a míře pokročilosti dětí. Kurzy pokrývají sedm let mluvené angličtiny pro nejmenší a malé děti a tři roky konverzace, čtení a psaní pro starší děti. Kurzy trvají zpravidla jeden školní rok a vyučuje se v malých skupinách čtyř až osmi dětí.
Více informací naleznete na www.helendoron.cz

Fotografie:
http://www.uschovna.cz/zasilka/D1GEL9ED4S2GKNE8-8Y9

Pro více informací kontaktujte:
Marek Halfar, Tel.: 604 287 085,
email: m.halfar@helendoron.cz
ANGLIČTINAproDĚTI s.r.oTiskový servis:
Profit klub
Salmovská 10
120 00 Praha 2
Kontakt:
Jaroslava Timková, 775 733 662
Monika Mašková, 722 945 368
www.profitklub.cz
Kontakt:

Mašková Monika
Asistentka
asistentka@profitklub.cz
www.profitklub.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 29. 9. 2011 13:59
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Profitklub (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.