Harmonogramy postupu stavebních prací v systému euroCALC 3 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Harmonogramy postupu stavebních prací v systému euroCALC 3


Firma Callida, s.r.o. rozšířila systém pro oceňování stavebních a montážních prací o modul Harmonogramy, umožňující časové plánování stavby. Přínosem je ve fázi získávání stavební zakázky pro obchodníky či rozpočtáře (obchodní harmonogramy) i ve fázi realizační pro výrobní ředitele či stavbyvedoucí (realizační harmonogramy).Obchodní harmonogramy


Vytvoření obchodního harmonogramu v systému euroCALC 3 je otázkou několika minut. Pokud stavební firma ve fázi získávání zakázky potřebuje k nabídkovému rozpočtu přiložit také časový harmonogram postupu prací či rozložení finančních prostředků v čase, může jednoduše nabrat položky přímo ze zakázky ve formě jednotlivých událostí a v rámci harmonogramu je podle potřeby přesunout či upravit. Navíc může využít předdefinovaných šablon pro různé typy staveb. Obchodní harmonogramy jsou svou koncepcí určeny pro obchodní ředitele, obchodníky, rozpočtáře a další pracovníky, kteří potřebují rychle a jednoduše vytvořit časový postup prací, libovolně strukturovat události nezávisle na členění výchozího rozpočtu a výsledný plán vytisknout.


Realizační harmonogramy


Detailně a pečlivě sestavený harmonogram je ve fázi realizace stavby klíčovým pracovním nástrojem. Především jej ocení výrobní ředitelé, kteří mohou jednoduše získávat aktuální informace průřezově za všechny realizované zakázky, efektivně plánovat využívání prostředků na více stavbách či mít pod kontrolou plán očekávaných nákladů. Pro projektové manažery a stavbyvedoucí představují realizační harmonogramy nástroj na operativní řízení stavby.


Ve spojení s fakturací umožňuje velmi snadno postupně „odřezávat“ již dokončené činnosti a soustředit se v každém okamžiku výstavby na probíhající práce a plánované události. Dokáže zachytit reálný vývoj zakázky v čase a poskytovat cenné informace pro rozhodovací procesy spojené s nákladovým řízením stavby.  • rozvržení plánovaných nákladů a výnosů do času

  • provázanost s původním rozpočtem i s
    čerpáním zakázky

  • limitky nákladů v čase

  • zachycení aktuálního stavu rozpracovanosti na stavbě k určitému datu

  • efektivní práce se zbytkovým rozpočtem


Manažerské nástroje


Koncepce systému euroCALC umožňuje poskytovat zajímavé přehledové informace ve formě kontingenčních tabulek a grafů. Lze si rychle zobrazit finanční plán, rozložení plánovaných nákladů v čase či plánovaný počet nasazených pracovních sil.


Harmonogramy jsou k dispozici ve formě rozšiřujícího modulu (plug-in) ke všem programovým sestavám oceňovacího systému euroCALC 3. Toto modulové řešení ocení především rozpočtáři, přípraváři či další stavbaři, kterým umožní libovolně rozšiřovat využívaný oceňovací program podle rozsahu svých pracovních činností.


Další informace jsou k dispozici na http://www.callida.cz.

Kontakt:

Vavřinec Mrázek
marketingový specialista
marketing@callida.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 24. 5. 2011 10:16
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Callida, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Specializovaná softwarová společnost zabývající se od svého vzniku v roce 1990 především vývojem software pro oceňování staveb, tvorbu rozpočtů a kalkulace nákladů. Hlavním produktem je oceňovací systém euroCALC.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.