GLYNWED zveřejnil praktické online kalkulátory pro návrh vsakovacích zařízení a nádrží na dešťovou vodu. | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


GLYNWED zveřejnil praktické online kalkulátory pro návrh vsakovacích zařízení a nádrží na dešťovou vodu.


Společnost GLYNWED s.r.o. připravila a zdarma zveřejnila praktické kalkulátory pro výpočet akumulační nádrže na dešťovou vodu a vsakovacích zařízení. Ty mohou pomoci jak projektantům, tak také samotným kupujícím při návrhu a výběru optimální sestavy pro hospodaření s dešťovou vodou. Dešťovou vodu lze následně vsakovat či ji dále využívat pro zahradu i domácnost a uspořit tak náklady na pitnou vodu. Oba kalkulátory jsou připraveny podle nejnovějších technických norem a navazují na aktuální požadavky zakotvené v novele vodního zákona, které ukládají povinnost řešit hospodaření s dešťovou vodou primárně vsakováním. Kalkulátory lze najít a používat na webových stránkách společnosti: Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010: http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/navrh-vsakovaciho-zarizeni-srazkovych-vod-dle-csn-75-9010.html Výpočet velikosti nádrže: http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/nadrze-jimky-zasobniky-na-destovou-vodu/kalkulator-velikosti-nadrze.html

Současná legislativa postupně také implementuje požadavky na hospodaření s dešťovými vodami při stavbě nových objektů i při rekonstrukcích stávajících a stále více preferuje decentrální odvodnění před klasickým odvodem srážkových vod do kanalizace. V současnosti podle novely Vodního zákona nesmí stavební úřad vydat stavební povolení bez vyřešení hospodaření s dešťovými vodami již v samotném projektu stavby. Během února také vyšla první norma ČSN 75 9010, která se věnuje problematice návrhu a výstavbě vsakovacích zařízení a v přípravě je také technická norma TNV 75 9011 obecně pro hospodaření s dešťovými vodami. „Dimenzování vsakovacích zařízení je samostatnou kapitolou nové normy. Náš kalkulátor je připraven tak, že respektuje všechny její požadavky a výrazně tak pomůže projektantům při samotném navrhování těchto zařízení“, upřesnil autor výpočtu Ing. Lukáš Mudroch.

Svoji roli při rozhodování o způsobu hospodaření s dešťovou vodou hraje samozřejmě také snaha uspořit náklady na pitnou vodu, jejíž cena stále stoupá. Z celkového množství pitné vody je jen malá část spotřebována skutečně na pití, vaření či umývání nádobí (v domácnostech je to méně než 10 l ze 110 l na osobu). Jednou z možností, jak snížit spotřebu pitné vody je využití dešťové vody. Tu je možné používat nejen na splachování toalet, zavlažování zahrady, uklízení, ale i na praní prádla. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %. „V současnosti jsou pro své technické vlastnosti i snadnou manipulaci velice oblíbené plastové podzemní nádrže, které skvěle plní svoji funkci, pokud jsou správně navrženy. Důležitá je právě velikost, protože voda v příliš velké nádrži se nedostatečně obměňuje a může docházet k její zkáze a pořízení příliš malé nádrže je zase zbytečnou investicí, protože srážková voda je brzy vyčerpána a je nahrazena pitnou“, vysvětluje Lukáš Mudroch.
Kontakt:

Barbora Blanková
Marketing & PR specialista
blankova@glynwed.cz
www.glynwed.cz
725 862 174
272084643


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 3. 2012 16:33
Kategorie: Reality
Název zdroje: GLYNWED s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost GLYNWED s.r.o. je jedním z předních dodavatelů plastových materiálů pro stavebnictví v České republice. Kromě dodání materiálu je samozřejmostí technická podpora od fáze přípravy až po samotnou realizaci a uvedení do provozu. Cílem společnosti je nejen posyktovat výrobky a služby nejvyšší kvality, ale díky vysoké odbornosti a dlouholetým zkušenostem také pomoci optimalizovat ralizaci projektů z technikcého i ekonomického hlediska.
GLYNWED s.r.o. působí na českém trhu od roku 1992 a je součástí mezinárodní skupiny Aliaxis. V listopadu 2007 došlo k fúzi společnosti se společností Marley ČR s.r.o. a od té doby je činnost rozdělena do čtyř hlavních oblastí: inženýrské sítě, vodní hospodářství, pozemní stavitelství a průmyslové aplikace
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.