Fakultní nemocnice Hradec Králové zmodernizovala datové sítě | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Fakultní nemocnice Hradec Králové zmodernizovala datové sítě


Hradec Králové - Fakultní nemocnici Hradec Králové se podařilo z prostředků Evropské unie významně zmodernizovat datové sítě v celém areálu nemocnice.

Projekt Modernizace datové sítě FN Hradec Králové umožnil Fakultní nemocnici Hradec Králové vybudovat novou datovou síť s vyšší výkonností a bezpečností přenosu elektronických dat. To je nezbytné k zajištění rychlé dostupnosti potřebných dat pro všechny složky zdravotní péče. Modernizace se týkala především budov s lůžkovou péčí, laboratoří a datových rozvoden. Tímto je zajištěna vysoká dostupnost dat pro management nemocnice z pohledu jeho rozhodování o efektivitě činností a kvalitě poskytované péče.
„Nová datová síť svou strukturou umožňuje datovou komunikaci po více trasách zároveň v paralelním režimu a stává se tak odolnou proti poruchám typu překopnuté vlákno nebo výpadek jedné rozvodny. Nová síť zásadně zvyšuje datovou propustnost a měla by tak vedle větší bezpečnosti přenosu dat přispět k rychlejšímu toku dat, jejichž objem se s novými technologiemi rok od roku navyšuje,“ popisuje vedoucí oddělení technické péče odboru výpočetních systémů Fakultní nemocnici Hradec Králové Jiří Matouš.


Pořízení těchto moderních technologií a zařízení bylo možné díky spolufinancování z evropských fondů projektem „Modernizace datové sítě FN Hradec Králové“, který uspěl v rámci Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP). IOP poskytl Fakultní nemocnici Hradec Králové finanční prostředky na pořízení dané technologie ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů 19,3 mil. Kč.


Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 11. 2013 22:01
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.