Fakultní nemocnice Hradec Králové zdokonaluje prevenci nozokomiálních infekcí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Fakultní nemocnice Hradec Králové zdokonaluje prevenci nozokomiálních infekcí


Hradec Králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové díky prostředkům Evropské unie navazuje na dlouhodobý proces zvyšování kvality péče v mnoha oblastech zaměřených na prevenci výskytu nozokomiálních infekcí.

Díky finanční podpoře z fondů Evropské unie se podařilo systémově fungující prevenci nozokomiálních infekcí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové dovybavit moderní technologií, která bude velkým přínosem pro pracoviště, na nichž je technika umístěna.
„Jedná se o speciální bezprašné skříně na sterilní materiál pro katetrizační jednotku, dovybavení lůžkové části nedávno přestěhované neurologické kliniky a dvě myčky nástrojů pro chirurgická pracoviště. Další významnou částí projektu je rozšíření a modernizace speciálního systému na řízení a sledování logistiky toku nástrojů, léků a zdravotnického materiálu v rámci vybraných operačních sálů. Posledním bodem projektu byla obnova nejvíce opotřebených základních nástrojů pro chirurgická pracoviště“, popisuje vedoucí oddělení nemocniční hygieny MUDr. Eva Míčková, pod jejímž dohledem udělala v posledních letech Fakultní nemocnice Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí výrazný posun.
Realizace tohoto projektu se významným dílem účastní na zvýšení bezpečnosti při poskytování zdravotní péče pro téměř 40 tis. pacientů, kteří ve Fakultní nemocnici každoročně podstoupí náročné chirurgické nebo jiné invazivní zákroky mnohdy zachraňující život.
Pořízení těchto moderních přístrojů a SW bylo možné díky spolufinancování z evropských fondů v rámci projektu „Modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2“, který uspěl v rámci Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP). IOP poskytl Fakultní nemocnici Hradec Králové finanční prostředky na pořízení dané technologie ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů cca 8,8 mil. Kč.

Nozokomiální infekce je infekce, která souvisí s vyšetřením, ošetřením ve zdravotnickém zařízení nebo pobytem v nemocnici. V Evropské unii je touto infekcí postižena až desetina pacientů.

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 8. 2012 17:00
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.