Fakultní nemocnice Hradec Králové dokončila dovybavení komplexního cerebrovaskulárního centra | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Fakultní nemocnice Hradec Králové dokončila dovybavení komplexního cerebrovaskulárního centra


Hradec Králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové se díky prostředkům Evropské unie podařilo obměnit či doplnit přístrojové vybavení několika klinik, které jako součást komplexního cerebrovaskulárního centra FN Hradec Králové poskytují kvalitní péči pro pacienty s onemocněním centrální mozkové soustavy.

Modernizace angiografické linky
V minulém roce proběhla obnova angiografické linky. „Podařilo se pořídit technologii nové generace zobrazování skiaskopií, která umožňuje až sedmdesáti procentní redukci dávky záření, přičemž kvalita obrazu je lepší. Naše vasografické pracoviště řadící se mezi světovou špičku bylo vůbec prvním pracovištěm na světě, které instalovalo tuto technologii“, vyzdvihl přednosta radiologické kliniky prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Nemocnice zvýšila bezpečnost operací mozku
V letošním roce bylo pořízeno vybavení pro neurochirurgický operační sál. „Příkladem je modernizace neuroinformačního systému, která přinesla významně pokročilejší možnosti plánování operačních výkonů a navigaci operačních nástrojů, a to díky automatické fúzi s magnetickou rezonancí a počítačovou tomografií včetně zobrazení mozkových lézí. Zvyšuje se tak bezpečnost mozkových operací," popisuje přednosta neurologické kliniky doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

Nová monitorovací technika a speciální lůžka
Poslední část vybavení je určena pro intenzivní neurologickou péči. „Monitorovací technika zvýší záchyt srdečních arytmií, které jsou nejčastější v prvních 24 hodinách onemocnění. Včasným záchytem potenciálně nebezpečných arytmií zlepší nejen šanci na jejich korekci, ale umožní do budoucnosti nastavení optimální sekundární prevence a tím přispěje ke snížení rizika recidivy cévních mozkových příhod.
Nová moderní lůžka zlepší komfort imobilních nemocných a sníží riziko poškození kožního krytu, které kromě bolesti ohrožuje nemocné septickými komplikacemi. Krom toho usnadní i péči o nemocné ze strany ošetřujícího personálu,“ vysvětluje výhody nové techniky MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc., která je vedoucím lékařem komplexního cerebrovaskulárního centra FN Hradec Králové a také odborným garantem dokončovaného projektu.


Pořízení těchto moderních přístrojů bylo možné díky spolufinancování z evropských fondů v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Hradec Králové“, který uspěl v rámci Integrovaného operačního programu Evropské unie (IOP). IOP poskytl Fakultní nemocnici Hradec Králové finanční prostředky na pořízení dané technologie ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů cca 63 mil. Kč.


Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 17. 9. 2013 13:52
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.