Europoslanec Zdechovský řešil účinnou a rychlou ochranu práv dětí | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Europoslanec Zdechovský řešil účinnou a rychlou ochranu práv dětí


Brno - V úterý 6. ledna navštívil Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Součástí návštěvy byla také diskuse nad aktuálními problémy mezinárodněprávní ochrany dětí, zejména pak v oblasti případů odebírání dětí – českých státních občanů v cizině a řešení rodinných konfliktů.

„Existují další případy odebírání českých dětí v Norsku, případ paní Michalákové není ojedinělý. Můj tým v současné době prověřuje všechny informace,“ prohlásil Zdechovský a ocenil, že Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je připraven se s těmito případy seznámit a postupovat v nich podle dříve zveřejněné mezirezortní strategie jejich řešení.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je připravený zasáhnout
V případu sourozenců Michalákových odebraných z rodiny v Norsku Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí potvrdil strategii, kterou za zúčastněné rezorty mediálně prezentoval v závěru roku 2014 ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Při jejím uskutečnění je třeba maximální pozornost věnovat soudnímu řešení případu v rámci nového projednání podmínek péče o chlapce norskými soudy.
„Stejně jako ostatní české orgány je i Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí připraven poskytnout maximální součinnost v těchto řízeních; za tímto účelem byly již diplomatickou nótou předány garance, které úřad nabízí pro případ, že by norské soudy měly rozhodnout způsobem, kdy by měli chlapci pobývat na území České republiky, ať už v péči matky, v širší rodině, v pěstounské péči, v ústavní výchově či v rámci jiného způsobu péče o ně,“ sdělil ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu Zdeněk Kapitán.

Zdechovský se informoval o odebírání českých dětí ve Spojeném království
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí rovněž předal europoslanci Zdechovskému aktuální statistiku případů odebírání českých dětí ve Spojeném království za roky 2010 až 2014. Její výsledky ukazují, že dříve nastavená strategie je s přibývajícím časem úspěšnější, neboť se neustále zvyšuje počet případů, kdy jsou děti navraceny do biologické rodiny, případně se vracejí do České republiky. Tato úspěšnost je dokonce ve srovnání s britským průměrem mnohem vyšší.

Mezinárodní rodinné právo není v praxi účinné
V proběhlé diskusi Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí rovněž prezentoval zkušenost, že mezinárodně-smluvní i unijní nástroje, které v současné době upravují mezinárodní rodinné právo, nezajišťují v praxi účinnou a rychlou ochranu práv dětí. Evropský parlament lze podle Úřadu považovat za vhodnou politickou platformu k diskusi nad reálným zefektivněním existujících právních nástrojů změnou právní úpravy či důsledným dodržováním nástrojů stávajících. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je připraven se do této diskuse zapojit, poskytnout své zkušenost a znalosti a prostřednictvím řídícího Ministerstva práce a sociálních věcí přispět k utváření postoje České republiky k těmto otázkám.Kontakt:

Eva Fruhwirtová
senior manager
info@commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 1. 2015 20:07
Kategorie: Zahraniční
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.