Ericsson zveřejňuje hospodářské výsledky za 4. kvartál a celý rok 2011 | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Ericsson zveřejňuje hospodářské výsledky za 4. kvartál a celý rok 2011


Čtvrté čtvrtletí Třetí čtvrtletí Celý rok
Miliard švédských korun 2011[1] 2010[2] Změna 2011 [1] Změna 2011[1] 2010[2] Změna
Čistý objem prodeje 63.7 62.8 1 % 55.5 15 % 226.9 203.3 12 %
Hrubá marže 30.2 % 36.6 % - 35.0 % - 35.1 % 38.2 % -
Marže EBITA bez spol. podniků 8.1 % 15.3 % - 13.4 % - 11.6 % 14.4 % -
Příjmy z provozní činnosti bez spol. podniků 4.1 8.4 -52 % 6.3 -36 % 21.7 24.4 -11 %
Provozní marže bez spol. podniků 6.4 % 13.4 % - 11.3 % - 9.6 % 12.0 % -
Podíl Ericssonu na příjmech u společných podniků -1.9 -0.3 - -0,6 - -3.8 -0.7 -
Příjmy očištěné o finanční položky 1.8 7.8 - 5.9 - 18.1 23.1 -21 %
Čisté příjmy 1.5 4.4 -66 % 3.8 -61 % 12.6 11.2 12 %
Zředěný zisk na akcii (EPS), SEK 0.36 1.34 -73 % 1.18 -69 % 3.77 3.46 9 %
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách [3] 0.55 1.65 -67 % 1.44 -62 % 4.72 4.80 -2 %
Upravený tok hotovosti z provozní činnosti [4] 6.0 16.2 - 2.4 - 13.2 29.8 -
Tok hotovosti z provozní činnosti 5.5 15.2 - 1.6 - 10.0 26.6 -
Navržená dividenda v švédských korunách - - - - - 2.50 2.25 11 %
1) Veškeré údaje za rok 2011 jsou uvedeny se započtením výdajů na restrukturalizaci ve výši 0,7 miliardy švédských korun ve čtvrtém čtvrtletí, 0,4 miliardy švédských korun ve třetím čtvrtletí, 1,7 miliardy šv. korun ve druhém čtvrtletí a 0,4 miliardy šv. korun v prvním čtvrtletí. 2) Všechny údaje za rok 2010, kromě zisku na akcii, zisku na akcii neodpovídajícímu metodice IFRS, čistých příjmů a toku hotovosti z provozní činnosti, jsou uvedeny bez započtení výdajů na restrukturalizaci. Podrobnosti naleznete v oddílu o restrukturalizaci v dokumentu Účetní závěrka a další informace (Financial Statements and Additional Information). 3) Zředěný zisk na akcii, bez započtení amortizace a odpisů pořízených nehmotných aktiv. 4) Tok hotovosti z provozní činnosti, bez započtení poskytnutých výdajů na restrukturalizaci v hotovosti
„Z pohledu celého roku 2011 jsme dosáhli výrazného nárůstu prodeje a růstu čistých příjmů. Ve čtvrtém čtvrtletí jsme nicméně pozorovali slabší výkon v segmentu Sítě a očekávaný dopad na hrubou marži v důsledku změny obchodního mixu – více projektů pokrytí sítě a modernizace technologií v Evropě a vyšší podíl služeb,“ prohlásil Hans Vestberg, prezident a generální ředitel Ericssonu (burza NASDAQ: ERIC).
„Prodeje ve skupině ve sledovaném čtvrtletí zůstaly meziročně beze změn, sekvenčně vzrostly o 15 %, což je slabší výsledek, než je ve čtvrtém čtvrtletí obvyklé. Sekvenční růst byl do značné míry dán silným růstem (32 %) segmentu Globální služby, zatímco prodeje v segmentu Sítě vykázaly slabý růst, pouze o 2 %. Vývoj prodeje v segmentu Sítě se týká zejména Severní Ameriky a Ruska, kde pokračoval trend ze třetího čtvrtletí, kdy po období vysokých investic do kapacit poklesly výdaje operátorů. Dále jsme ve sledovaném čtvrtletí pozorovali nárůst opatrnosti operátorů vycházející z nejistoty vyvolané ekonomickým vývojem a politickými nepokoji v některých zemích.
Rok 2011 byl rokem značného růstu prodeje (12 %) – objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, vzrostl o 19 %. I přes slabé výsledky u společných podniků vzrostly čisté příjmy z 1,3 miliardy švédských korun na 12,6 miliard, především díky vyššímu objemu prodeje a nižším výdajům na restrukturalizaci. Představenstvo navrhuje pro rok 2011 dividendu ve výši 2,50 (2,25) švédských korun, což představuje nárůst o 11 %.
V roce 2011 jsme úspěšně uskutečnili firemní strategii zaměřenou na zúročení naší silné pozice v rostoucích segmentech mobilního vysokorychlostního připojení, manažovaných služeb, provozních systémů a systémů obchodní podpory. Pro řadu operátorů bylo mobilní vysokorychlostní připojení prioritou a telekomunikační odvětví zažilo v uplynulém roce posun k vyšší míře instalací zajišťujících pokrytí. Naši strategii jsme realizovali s cílem získat nový podíl na trhu evropských projektů modernizace sítí, i přes počáteční nižší marže. Dále jsme posílili naši pozici na trhu mobilních sítí. V roce 2011 jsme uzavřeli 70 nových smluv na manažované služby, a proto máme důvěru v naši silnou nabídku a vůdčí pozici na trhu. Akvizicí firmy Telcordia, která byla úspěšně dokončena, jsme rovněž získali vůdčí pozici a kvalifikované pracovníky v důležitých segmentech provozních systémů a systémů obchodní podpory.
Sledované čtvrtletí přineslo našim společným podnikům řadu problémů – oba vykázali výrazné ztráty. Oznámili jsme, že firma Sony získá náš 50% podíl ve firmě Sony Ericsson. Ztráta firmy Sony Ericsson ve sledovaném čtvrtletí odráží silnou konkurenci, pokles cen a výdaje na restrukturalizaci. Firma ST-Ericsson vykázala ztrátu ve stejném rozsahu jako ve třetím čtvrtletí; ve sledovaném čtvrtletí jsme oznámili jmenování nového generálního ředitele, jehož úkolem je přehodnotit strategii firmy s cílem obnovit její ziskovost.
Domníváme se, že základy telekomunikačního odvětví, které v dlouhodobém horizontu povedou k pozitivnímu vývoji, zůstávají pevné. V krátkodobém horizontu očekáváme, že operátoři budou i nadále opatrní ve svých výdajích a budou zohledňovat faktory, jakými jsou například makroekonomická a politická nejistota. Nadále budeme uskutečňovat naši strategii, což znamená, že v krátkodobém horizontu bude převládat obchodní mix tvořený vyšší mírou projektů rozšiřování pokrytí a modernizace sítí, ve srovnání s projekty budování kapacit. Díky našemu globálnímu působení a velikosti a vůdčí pozici v oblasti technologií a služeb máme nyní dobrý základ k tomu, abychom pokračovali ve vedení a řízení odvětví telekomunikací,“ uzavírá Vestberg.
Poznámky redaktorům:
Kompletní zpráva v anglickém jazyce:
http://www.ericsson.com/cz/thecompany/press/releases/2012/01/1579912
Fotogalerie: http://www.ericsson.com:80/thecompany/press/photolibrary
Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Společnost Ericsson je světovým lídrem v oblasti poskytování technologií a služeb telekomunikačním operátorům. Ericsson si drží vedoucí postavení ve 2G, 3G a 4G mobilních technologiích, přičemž v globálním pohledu poskytuje podporu pro mobilní sítě s více než 2 miliardami uživatelů a udržuje si vedoucí pozici také v oblasti řízených služeb. Portfolio společnosti zahrnuje jak mobilní, tak i pevnou telekomunikační infrastrukturu, telekomunikační služby či software. V neposlední řadě do nabídky Ericssonu patří také řešení pro broadband a multimédia určená pro telefonní operátory, velké podniky a mediální průmysl. Sdružené společnosti Sony Ericsson a ST-Ericsson poskytují spotřebitelům mobilní zařízení s širokou nabídkou moderních funkcí.
Ericsson se snaží naplňovat svoji vizi, kterou lze shrnout do hesla „vedoucí hráč na širokém poli komunikace“, a to prostřednictvím inovací, technologií a udržitelných obchodních řešení. Společnost k dnešnímu dni operuje ve 180 zemích světa, kde celkově zaměstnává více než 90 000 zaměstnanců. V roce 2010 Ericsson dosáhl tržeb ve výši 203,3 miliardy SEK. Společnost Ericsson byla založena v roce 1876, její sídlo se nachází ve Stockholmu ve Švédsku. Ericsson figuruje na indexu OMX NASDAQ, Stockholm a NASDAQ New York.
www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress
Kontakt:

Maria Pošteková
Key Account Manager
maria.postekova@pram.cz
224913000


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 25. 1. 2012 23:03
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: PRAM Consulting s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRAM je agenturou s působením na českém a slovenském trhu, která nabízí téměř desetileté zkušenosti v oblasti PR, marketingu a podpory prodeje. Pomáhá obchodním partnerům nejen s prosazováním značky na trhu a s podporou prodeje jejich výrobků, ale také s mediální podporou a s organizováním akcí firemních, společenských či školení. Společnost PRAM se dále zabývá oblastí produkce, tisku, mediálního plánování, nákupu reklamy a výrobou reklamních předmětů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.