Efektivní sebevzdělávání aneb co Vás ve škole nenaučili | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Efektivní sebevzdělávání aneb co Vás ve škole nenaučili


V dnešní informační společnosti je nemožné dosáhnout dlouhodobého úspěchu bez celoživotního sebevzděláváním. Znalosti a dovednosti představují to největší bohatství. Platí zde jednoduché pravidlo: kdo se nerozvíjí a nesměřuje dopředu, zůstane pozadu.

Efektivní sebevzdělávání aneb co Vás ve škole nenaučili

V dnešní informační společnosti je nemožné dosáhnout dlouhodobého úspěchu bez celoživotního sebevzděláváním. Znalosti a dovednosti představují to největší bohatství. Platí zde jednoduché pravidlo: kdo se nerozvíjí a nesměřuje dopředu, zůstane pozadu.

Schopnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti je dnes klíčová. Stačí se podívat, jak se svět proměnil za posledních dvacet let.O mobilních telefonech, sociálních sítích, elektronickém bankovnictví, virálním marketingu a podobných technologiích před dvaceti lety nikdo neslyšel a dnes se s nimi v práci setkáváme běžně. Ví někdo z nás, jak bude svět vypadat za dalších dvacet let? Bude pro život v roce 2030 stačit to, co umíme a známe dnes? Jaké nové technologie, znalosti a dovednosti budeme pro svoji práci potřebovat? Bude našim dětem, které dnes končí školní docházku, stačit to, co je naučili ve škole?

Mezi klíčové dovednosti pro současnost a budoucnost patří kreativní myšlení, komunikační dovednosti, schopnost systematického řešení nových problémů, time-management, plánování a podobné. Trochu stranou v podobných seznamech klíčových dovedností zůstává ta naprosto nejdůležitější: schopnost efektivně se učit a vzdělávat. Důvodem je možná pocit, že to, zda se někdo učí rychle a efektivně, je především věcí vrozené inteligence a že je to něco, co nelze ovlivnit. Často tak pohlížíme i na děti ve škole – jedno je prostě „chytré po rodičích“ a učení mu jde samo, druhé je „hloupé“ a naučit se i jednoduché věci je pro ně problém. Ve skutečnosti v posledních letech výzkumy v oblasti pedagogiky a psychologie umožnily formulovat koncepci efektivního učení a představit tuto koncepci jako ucelený systém postupů a pravidel. Pokud si takové metody člověk osvojí, bude se učit rychleji, s menší námahou a efektivně. Při učení nezáleží jen na vrozené inteligenci, ale především na tom, jak se učíte, jak k učení přistupujete a jak při učení postupujete. Způsob, jak se učíte, je možné změnit a zlepšit. I ve starším věku můžeme výrazně zlepšit svoji schopnost vstřebávat nové informace, svoji paměť i svůj kreativní potenciál.

Je třeba říci, že západní Evropa je v této oblasti mnohem dále než my. Naštěstí se i u nás postupně objevuje kvalitní literatura týkající se efektivního sebevzdělávání. Můžeme zmínit například knihu Michaela J. Gelba „Myslet jako Leonardo da Vinci“ nebo zajímavou publikaci „Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace“ od německého kolektivu autorů. Řadu informací lze najít na internetu, ačkoli i zde platí, že množství materiálů v anglickém jazyce je mnohonásobně větší. Ve větších městech je také možné navštívit semináře zaměřené na rozvoj schopnosti učení a na trénink paměti, například prakticky zaměřené semináře společnosti NEMESIS building personality.

Mgr. Petr Dvořák – lektor a poradce v oblasti vzdělávání

NEMESIS building personality
www.budovaniosobnosti.cz | www.firemnikoucink.cz | www.businessgame.cz |
www.bestteam.cz | www.redmarketing.cz
Kontakt:

Zdeněk Břeň
Firemní kouč a lektor
office@budovaniosobnosti.cz
720461570


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 9. 2010 0:15
Kategorie: Personalistika
Název zdroje: NEMESIS - building personality (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Popis činnosti: Pořádáme školení, semináře, kurzy, koučování pro firmy, osobní koučing, profesní koučink, teambuilding, teamwork, leader, leadership. Školíme marketing, assesment, prodejní dovednosti, byznys, business, strategické a projektové řízení, produktový marketing, time management, vyjednávání, outsourcing, neverbální komunikaci, 3 axis, řeč těla, jazyk těla, nonverbální a obchodní dovednosti, typologii osobnosti, time management. Školení i seminář vede zkušený kouč. Školení Olomouc | Školení Brno | Školení Praha | Školení Pardubice | Školení Ostrava |
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.