Dyskorunka již podvanácté nabídne vše o poruchách učení | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Dyskorunka již podvanácté nabídne vše o poruchách učení


Dyskorunka je jedinečná akce, která se zaměřuje hlavně na žáky se specifickými poruchami učení a chování. Na letošním 12. ročníku budou 8. 11. představeny aktuální trendy ve vzdělávání, proběhnou křty knih, uskuteční se výstava-veletrh pomůcek a knih a konference s odborníky. Akce je určena pro učitele, rodiče i odbornou veřejnost - všichni mohou načerpat inspiraci pro každodenní práci se svými dětmi a žáky i studenty.

DYSKORUNKA se koná 8. 11. 2011 od 9.00 do 17.00 na adrese Korunovační 8, Praha 7 (budova základní školy).

Co je DYSKORUNKA, říká předsedkyně DYS-centra PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.: „Je to akce, která se opakuje již po dvanácté, je zaměřena především na prezentaci publikací, pomůcek a počítačových programů pro předškolní přípravu, pro výuku na 1. a 2. stupni základních škol i pro střední školy. Tradičně se věnuje především žákům se specifickými poruchami učení a chování, avšak učitelé i rodiče zde naleznou inspiraci také pro každodenní práci s ostatními žáky a studenty.“

Záštitu nad DYSKORUNKOU přebírá zastupitelka MČ Prahy 7 Mgr. Silvie Kratochvílová, která komentuje myšlenku celé akce: „Domnívám se, že obec by se neměla zajímat jen o stavební investice ve školách, ale svou pozornost musí zaměřit na podporu kvality vzdělávání žáků a učitelů. Víme, že míra vzdělanosti souvisí i s výškou státních dluhů jednotlivých zemí - čím menší dluh, tím vzdělanější obyvatelstvo, a tedy kvalitnější vzdělávací systém. Zejména v nastávajících hubených letech bude zásadní vzdělanost a kreativita, a to všech občanů bez rozdílu.“

Program:
9:00 - 10:00 Zahájení, křest knih, tisková konference
10:00 - 17:00 Semináře, přednášky, konference
17:00 – 17:10 Zakončení

Křest nových přírůstků k této problematice:
Václav Mertin: Výchovné maličkosti
Já na to mám!
Pedagogická intervence u žáků ZŠ
Kamila Balharová: Život rytíře
Šárka Portešová: Rozumově nadané děti s dyslexií
Alena Vorlíčková: Pohádky pro společné čtení
Český jazyk – interaktivní učebnice: III.díl - Tvoření slov a význam slov

Tradiční součástí celé akce je rovněž konference věnovaná vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V průběhu seminářů a přednášek budou představeny aktuální trendy ve vzdělávání, nově vzniklé metody, pomůcky, pracovní listy i učebnice pro uvedenou cílovou skupinu. Představí se zde speciální pedagogové, psychologové, logopedi a tvůrci pomůcek.

Na konferenci vystoupí tito přednášející: O individuálním výchovném plánu pohovoří přední český dětský psycholog V. Mertin, Chytrým dětem s dyslexií je věnován příspěvek Š. Portešové, Dyslektik není hlupák, ani „dysdebil“ - osobní zkušenosti s dyslexií ak. mal. Aleny Kupčíkové, která vytvořila slabikář a testy jako prevence dyslexie v předškolním věku. Úspěchy i nezdary studentů s dyslexií na střední škole se zabývá K. Spáčilová z pražského gymnázia Sázavská, podpoře studentů středních škol je věnován i příspěvek J. Lidické z gymnázia Štěpánská. O dětech s vývojovou dysfázií a jejich zařazení do MŠ a ZŠ pohovoří M. Sekyrková. H. Inderková představí logopedickou hru pro předškoláky. Dyslektici mají velké problémy s češtinou, tomuto tématu je věnován příspěvek speciálních pedagožek D. Jucovičové, J. Budíkové i Z. Topila z nakla-datelství Tobiáš. V dnešní době je naprostou nezbytností zvládnutí angličtiny, pro děti s dyslexií je to většinou obrovský problém - promluví D. Rýdlová, sama dyslektička a autorka programů výuky angličtiny. Velmi zajímavé téma - státní maturity a žáci s dyslexií - první zkušenosti a zážitky - G. Jarolímková, Z. Skluzáčková. Pozornost je třeba věnovat i šikaně, jejímiž oběťmi se tyto děti často stávají - M. Bajerová představí projekt Minimalizace šikany. Psaní a hrubé a jemné motorice je věnováno několik příspěvků – speciální pedagožka P. Bubeníčková, autorka písma Comenia Script - R. Lencová. Velmi důležité téma - kritéria úspěšnosti žáků v podání L. Krejčové.
KONFERENCE JE AKREDITOVANÁ MŠMT V RÁMCI DVPP.

Co je DYS-centrum?
DYS-centrum® Praha o.s. se zabývá problematikou specifických poruch učení a chování. Kromě práce s dětmi se věnuje také dospívajícím i dospělým se specifickými poruchami učení a chování. Je akreditovaným pracovištěm MŠMT ČR, pořádá vzdělávací akce pro pe-dagogy a zvyšuje osvětu v oblasti dyslexie. Poskytuje reedukační a diagnostické služby, vyvíjí konzultační, vzdělávací, informační, publikační a dokumentační činnost. (www.dyscentrum.org)

Vstupné: 150,- Kč (pro platící členy DYS-centra Praha o. s. a České společnosti „Dyslexie“ 100,- Kč, pro studenty 100,- Kč)

Vše o DYSKORUNCE na www.dyscentrum.org.

Kontakt pro novináře:
PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. (mail: dyscentrum@dyscentrum.org, telefon: 732643901)Kontakt:

Jitka Pourová
vedoucí marketingu
pourova@portal.cz
724 635 671
283 028 503


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 11. 2011 15:58
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Portál, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Knižní a časopisecké nakladatelství. Vydává odbornou literaturu (obory: psychologie, pedagogika, sociální práce, politologie, média, antropologie ad.), populárně naučné knihy, beletrii, rozhovory, dětskou literaturu, rádce pro rodiče aj. Vydává rovněž čtyři časopisy - měsíčníky Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8. Pořádá semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.