Drogy a zařízení k jejich výrobě zlikvidováno | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Drogy a zařízení k jejich výrobě zlikvidováno


Ústí nad Labem, 23. 5. 2011 – ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil evidenci velkého množství případů zabrání nebo propadnutí věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení určených k jejich výrobě.

Jednalo se o případy, kdy bylo obžalovaným na základě pravomocných rozsudků soudů Ústeckého a také zčásti Libereckého kraje vysloveno propadnutí nebo zabrání věci podle trestního zákona za trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Několik případů zabrání či propadnutí věcí proběhlo na základě správních řízení magistrátů měst a městských úřadů.

V těchto případech bylo zabráno nebo propadlo do vlastnictví státu celkem 61,45 kg marihuany, 19,34 g psychotropní látky metamfetamin, 5,99 kg látky s obsahem heroinu, 263,1 g hub lysohlávek, 945,5 g látek obsahujících směs kofeinu a paracetamolu nebo efedrinu.
Dále bylo zabráno množství předmětů, které slouží k výrobě jedů a psychotropních látek, nebo k pěstování a sušení konopí. Celkem se jednalo o 1.049 kusů věcí, např. závěsné lampy s výbojkami, elektrické zásuvky s časovým spínačem, ventilátory, termostaty, stínítka, digitální váhy, baňky, trychtýře, injekční stříkačky, teploměry, nálevky, pipety, spirálové vařiče, plastové kanystry s obsahem různých látek, lékovky s nezjištěnými látkami, umělohmotné PET lahve s nezjištěnými tekutinami a sáčky se zbytky bílého prášku.

Zajištěné věci zůstávají po celou dobu v držení Policie ČR a k fyzickému předání majetku nedochází. ÚZSVM pouze administrativním úkonem předává příslušnost hospodaření s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním řízení Ministerstvu vnitra ČR. Likvidaci zabraného majetku pak následně zajišťuje právě Ministerstvo vnitra ČR.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 5. 2011 16:33
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.