Dochází ke zjednodušení struktury českého CEMEXu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Dochází ke zjednodušení struktury českého CEMEXu


Praha, 3. října 2011 – Společnost CEMEX, přední světový výrobce betonu a kameniva, restrukturalizuje své zastoupení v České republice. Na základě společné dohody mezi společnostmi CEMEX Czech Republic, s.r.o. a CEMEX Czech Operations, s.r.o. došlo k procesu fúze sloučením.

V souladu s platným českým zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev došlo 1. října 2011 k fúzi uvedených obchodních firem. V důsledku tohoto procesu zanikla prvně jmenovaná společnost bez likvidace s tím, že veškeré její obchodní jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na společnost CEMEX Czech Operations, s.r.o., která se tak stala univerzálním právním nástupcem společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Ke dni účinnosti fúze sloučením navíc změnila nástupnická společnost své jméno, které bude znít: CEMEX Czech Republic, s.r.o. Touto celkovou změnou, tedy sloučením obou společností, sleduje společnost CEMEX zjednodušení organizační, administrativní a logistické struktury celé skupiny, potažmo také snížení nákladů.
Identifikační údaje společnosti platné od 1. října 2011:
Obchodní firma: CEMEX Czech Republic, s.r.o.
IČ (změněno): 278 92 638
DIČ (změněno): CZ27892638
Fakturační/korespondenční adresa (beze změny): Praha 5 – Třebonice, Řevnická 170/4, PSČ 155 21
Adresa pro zasílání faktur (beze změny): Scanservice a.s., P.O.BOX 40, 225 40 Praha 025
Bankovní účet pro placení faktur (beze změny): Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
CZK účet: 502 001 78 57/5500
EUR účet: 502 001 78 65/5500
Zápis v obchodním rejstříku (změněno): Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124693
V důsledku fúze společností CEMEX Czech Republic s.r.o. a CEMEX Czech Operations nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají bez jakýchkoli změn a omezení nadále platné. Rozhodně tedy není nutné uzavírat smlouvy nové nebo činit jiné právní úkony.
V případě dotazů se neváhejte informovat na e-mailové adrese cz.orders@cemex.com.
CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonu, betonových směsí, litých podlah, anhydritových potěrů, izolačních a výplňových cementových pěn, samozhutnitelných betonů, vymývaných betonů a jiných speciálních produktů. Zabývá se rovněž těžbou a zpracováním kameniva, nabízí kvalitní přírodní tříděný i netříděný kámen a písek. V České republice CEMEX provozuje 53 betonáren, 7 štěrkoven, 2 kamenolomy a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz a www.specialni-produkty.cz.
Kontakt:

Mária Pošteková
Key Account Manager
maria.postekova@pram.cz
www.pram.cz
222 351 497


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 10. 2011 16:48
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: PRAM Consulting s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PRAM je agenturou s působením na českém a slovenském trhu, která nabízí téměř desetileté zkušenosti v oblasti PR, marketingu a podpory prodeje. Pomáhá obchodním partnerům nejen s prosazováním značky na trhu a s podporou prodeje jejich výrobků, ale také s mediální podporou a s organizováním akcí firemních, společenských či školení. Společnost PRAM se dále zabývá oblastí produkce, tisku, mediálního plánování, nákupu reklamy a výrobou reklamních předmětů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.