DOBROVOLNÍCI VE SPORTU PŘISPÍVAJÍ SVOU ČINNOSTÍ VÍC NEŽ STÁT | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


DOBROVOLNÍCI VE SPORTU PŘISPÍVAJÍ SVOU ČINNOSTÍ VÍC NEŽ STÁT


V organizovaném sportu v České republice působí podle hrubých odhadů minimálně 200 tisíc dobrovolníků. Bez jejich přispění by se stal sport pro širokou veřejnost mnohem nedostupnějším. Kromě vyškolených trenérů a cvičitelů, kteří se věnují sportovním aktivitám bez nároku na odměnu, působí ve sportovních spolcích i další členové a příznivci, jejichž činnost nevyžaduje zvláštní sportovní způsobilost (organizování akcí, doprava, údržba sportovišť atd.). Odhadovaná hodnota činnosti dobrovolníků dosahuje s využitím různých metod jejího ocenění 1,2 až 4 mld. Kč (70 Kč/hod. podle MPSV - 10 EUR/hod. podle metodiky EU), přičemž podpora sportu z rozpočtu České republiky dosahuje ročně 2,2 mld. Kč, z nichž významná část směřuje na podporu reprezentace.
Pro Evropský rok dobrovolnictví, kterým byl vyhlášen právě rok 2011, bylo v České republice zvoleno září za měsíc dobrovolnictví ve sportu. K propagaci dobrovolnictví ve sportu vznikla internetová stránka www.branasportu.cz a kampaň „Týden otevřených dveří sportu“, která proběhne od 17. do 25. září po celé České republice. „Touto aktivitou chceme veřejnosti přiblížit činnost dobrovolníků ve sportovních organizacích a poskytnut informace o jimi pořádaných akcích zájemcům o aktivní sport,“ uvedl David Kovář z referátu regionálních a krajských sdružení Českého svazu tělesné výchovy. Více informací o dobrovolnictví ve sportu naleznete na: http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-ve-sportu/
„Týden otevřených dveří sportu“ se odehrává v období, kdy po návratu do školních lavic řada studentů, žáků a rodičů dětí hledá zajímavé aktivity, kterým by se v průběhu roku mohli věnovat. Na základě čeho se lépe rozhodnout než vlastní zkušenosti z navštívené akce. Neváhejte a využijte nabídky sportovních organizací.

Nabízíte pohybové aktivity nebo sport? Hledáte nové zájemce? Děti? Trenéry?
Organizátoři sportovních akcí i pravidelných tréninků mohou zdarma zadat svou nabídku (http://www.branasportu.cz/?a=form), která je ihned po jejím potvrzení k dispozici všem návštěvníkům stránky v přehledném vyhledávání.

Hledáte pro děti nebo pro sebe pravidelný nebo příležitostný sport či pohyb?
Zájemci o pohybové aktivity, pravidelné nebo příležitostné sportování naleznou na internetové stránce přehled nabídky sportovních akcí a tréninků (http://www.branasportu.cz/?a=list), které nabízejí sportovní oddíly a kluby, a to nejen v termínu týdne otevřených dveří sportu.
Na webu se navíc můžete zaregistrovat (http://www.branasportu.cz/?a=sendakce) k odběru informací o nově registrovaných sportovních akcích ve vašem okolí.

Evropský rok dobrovolnictví 2011
Web i kampaň vznikly v rámci aktivit pracovní skupiny zabývající se podporou a propagací činnosti dobrovolníků ve více než 10 000 sportovních organizací v ČR. Finance na propagaci a koordinaci „Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“, získalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků Evropské komise. Nad celým rokem převzal záštitu náměstek ministra pro oblast sportu a mládeže Jan Kocourek.
Každá z jedenácti tematických pracovních skupin dostala na své aktivity a činnost v průběhu celého roku 50 tisíc Kč. Koordinace pracovní skupiny dobrovolnictví ve sportu se ujal Český svaz tělesné výchovy. Více informací o ERD 2011 naleznete na oficiálním webu www.dobrovolnik.cz.
Kontakt:

kovar@cstv.cz
www.cstv.cz
233 017 416


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 9. 2011 13:18
Kategorie: Sport
Název zdroje: ČSTV (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle Zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb. ČSTV vznikl 11. března 1990 a jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v ČSTV si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.