Devět studentů s handicapem získalo stipendium Fondu vzdělání | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Devět studentů s handicapem získalo stipendium Fondu vzdělání


Poradní sbor Fondu vzdělání v září udělil pravidelné stipendium dalším 9 studentům se zdravotním a sociálním handicapem. Ke stávajícím 49 studentům, kteří již dostávají dlouhodobá stipendia, tak přibyli noví studenti, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem se zdravotním a sociálním handicapem.

„S každým novým stipendistou Fondu vzdělání lépe poznáváme potřeby handicapovaných studentů,“ říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Fond vzdělání považujeme za jeden z nejúčinnějších nástrojů začleňování znevýhodněných mladých lidí do společnosti. Podporou vzdělání jim dáváme lepší šanci pro život,“ dodává ředitelka.
„Fond vzdělání podporujeme již 16 let a jsme rádi, že můžeme pomoci talentovaným studentům, kterým zdravotní nebo sociální handicap znesnadňuje přístup ke vzdělání. Stipendium je tak pro ně pomocí, jak dosáhnout ještě lepších výsledků,“ říká Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.
Jednou ze stipendistek je devatenáctiletá Barbora Antonovičová, která je od narození upoutaná na vozík a k většině běžných aktivit potřebuje asistenci. Stipendium Barboře pomůže ukončit gymnázium v Brně a připravit se ke studiu na vysoké škole. „Studuji a zároveň vedu velice aktivní život - v tom mě podporuje stipendium Výboru dobré vůle,“ říká Barbora, která ráda plave, lyžuje na monoski, věnuje se jazykům a tvůrčímu psaní. Má za sebou i několik úspěchů, např. získala medailovou pozici v Českém poháru handicapovaných plavců. V budoucnosti chce spojit své záliby se studiem a věnovat se žurnalistice, právu nebo politologii.
Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.
Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt Výboru dobré vůle a ČSOB. Snahou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je zkvalitnění úrovně života zdravotně postižených. Prostřednictvím Fondu vzdělání jim pomáhá k vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělání. ČSOB projekt podporuje, protože studentům chce zvýšit motivaci k úspěšnému dokončení studia a nabídnout možnost připravit se na budoucí povolání a uplatnění se ve společnosti. Fond vzdělání tak poskytuje prostředky na vzdělání i těm studentům, kteří pro svůj osobní růst a vstup do budoucího pracovního života nemají ideální podmínky.
Statistika Fondu vzdělání:
Fond vzdělání společně založili Československá obchodní banka, a.s. a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 1995. V období od začátku realizace projektu až do roku 2011 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 376 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále získalo téměř 330 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 18 914 557 Kč.Kontakt:

Monika Granja
PR manažerka
granja@vdv.cz
www.vdv.cz
224 217 083


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 10. 2011 11:28
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.