Dědictví vyneslo dva a půl milionu korun | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Dědictví vyneslo dva a půl milionu korun


Kolín, 5. 3. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou dům se zahradou a stavební parcelou ve Vrbčanech. Součástí dědictví byly rovněž movité věci a vkladní knížky.

Prodejem této pozůstalosti ÚZSVM získal více než 2,5 milionu korun pro státní rozpočet. Finanční prostředky na vkladních knížkách byly realizovány jejich zrušením. Nemovitosti, movité věci a majetek na vkladních knížkách připadly ÚZSVM z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.
Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
www.uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 5. 3. 2012 9:12
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.