Co nahradí ropu v dopravě? | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Co nahradí ropu v dopravě?


Vyčerpání ropy očekávané během několika málo desetiletí ohrožuje v první řadě dopravu. Globálně na fosilních zdrojích závisí až z 90 procent a automobilová i letecká prakticky úplně. Na celkové spotřebě energetických zdrojů se přitom doprava podílí jednou čtvrtinou a emisemi dokonce ještě ve větší míře.

Zásadní nástup elektromobilů v silniční dopravě se očekává po roce 2020 a připravují se na něj automobilky i elektrárenské firmy. Že to bude evoluce, nikoli revoluce, je přesvědčen proděkan Fakulty elektrotechnické pražské ČVUT doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., specializující se na automobilovou elektrotechniku a elektroniku.
Čisté elektromobily se již nyní mohou uplatnit hlavně při místním provozu ve službách, obchodu a obdobných oborech. Programem Futur/e/motion se na rozvoji a prosazování elektromobility v tuzemsku významně podílí energetická společnost ČEZ.
Běžný řidič, který nechce mít omezený akční rádius, si bude zvykat na hybridní pohony. Spojují výhody elektromotorů, především provoz bez emisí škodlivin a skleníkových plynů, s přednostmi spalovacích motorů, v první řadě existující infrastruktury a vysoké koncentrace energie v palivu.
Mluvit o konci tradičních pohonných jednotek však nechce prorektor pražské Vysoké školy chemicko-technologické Milan Pospíšil. Tvrdí, že jejich vývojový potenciál zdaleka ještě není vyčerpán. Navíc dokáží současné rafinérie zpracovávat i tzv. syntetickou ropu: „Řízenou oxidací se zemní plyn nebo biomasa, případně uhlí zplynuje. Vzniklý syntézní plyn, směs oxidu uhelnatého a vodíku, se vyčistí od síry a dalších nežádoucích příměsí, v Česku v případě uhlí třeba i stop radioaktivity. Tento plyn se pak na vhodném katalyzátoru přemění Fischerovou-Tropschovou syntézou na tzv. syntetickou ropu,“ vysvětluje Pospíšil.
Vodíkové hospodářství vytkl v roce 2003 jako cíl Spojených států tehdejší prezident Bush. Po téměř desetiletí je stejně daleko tehdy – neexistuje infrastruktura, řeší se problémy se skladováním. Spalování vodíku vyrobeného elektrolýzou nedává, zejména s ohledem na běžný energetický mix, z ekologického hlediska smysl. A tak perspektivu má spíše využití vodíku pro přenos energie v palivových článcích. „Na průlom ve vodíkové energetice si ještě počkáme. Problémy přechodu na vodíkové hospodářství mají především ekonomický charakter,“ prohlašuje český odborník v oboru palivových článků Zdeněk Porš.
„Mobilita lidí a zboží hraje hlavní roli v životě každého jednotlivce a vytváří zásadní podmínky pro fungování našeho hospodářství. Rámcové podmínky pro mobilitu budoucnosti však provází celá řada nejistot,“ konstatuje nejnovější studie mnichovského Ústavu pro výzkum mobility o perspektivách do roku 2030.

Přednosti a nevýhody automobilových pohonů
Spalovací motory
+ vyzkoušená a ověřená technologie
+ vybudovaná infrastruktura
+ zdroje nejméně na několik desetiletí
- znečišťování ovzduší, ohrožení zemského klimatu
- relativně nízká účinnost
- ropa a zemní plyn hlavně v neklidných oblastech
Elektromotory
+jednoduchá a čistá technologie
+ vysoká účinnost v provozu
+ tichý chod, nulové emise
- infrastruktura se teprve buduje
- cena a omezená využitelná hmotnost
- ekologické přínosy minimalizuje energetický mix
Hybridy
+ minimalizují zápory spalovacích a elektrických motorů
- cena
Vodík (spalování, palivové články)
+ jednoduchá a čistá technologie
+ vysoká účinnost v provozu
+ tichý chod, nulové emise
- infrastruktura se teprve buduje
- energeticky náročná výroba paliva (nosiče energie) a jeho skladování
- ekologické přínosy minimalizuje energetický mix
Alternativy (v úvahách)
· nové zdroje energie (obnovitelné, atomové…)
· zásadní změna formy mobility (hromadná přeprava, omezování)
Kontakty:
Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., tel.: 224 352 153, mindl@fel.cvut.cz
Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., tel.: 220 443 215, Milan.Pospisil@vscht.cz

Další informace:
Hlavními spotřebiteli primárních energetických zdrojů jsou elektrárny (33 %), doprava (25 %), průmysl, zemědělství a domácnosti (42%).
Pramen: Masarykova univerzita
Podíl primárních zdrojů na světové spotřebě energie
Ropa 35 %
Uhlí 30 %
Plyn 25 %
Atomové jádro 6 %
Voda 4 %
Pramen: VŠCHT
Kontakt:

Vladimír Labuda
ředitel
vladimir.labuda@jlmpraha.cz
602376840
261213978


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 10. 1. 2012 10:46
Kategorie: Energetika a průmysl
Název zdroje: Agentura J.L.M. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR a produkční agentura působící zejména v oblasti energetiky a extrémních sportů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.