Chemičky podporují mladé studenty | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Chemičky podporují mladé studenty


K 1. říjnu 2008 byl spuštěn projekt „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, který organizuje Střední průmyslová škola chemická (SPŠCH). Projektem chce motivovat mladé lidi ke studiu chemických oborů. K realizaci projektu přispěly chemické společnosti, které si jsou stejně jako SPŠCH vědomy klesajícího zájmu žáků a studentů o chemii, kvůli němuž pak v praxi stále častěji chybí odborníci.

„Jsem velice ráda, že s námi chemické společnosti spolupracují. Bez jejich finanční a morální pomoci by tento projekt být realizován nemohl. Je skvělé, že podniky, které nás podpořily již loni, nám zachovaly svou přízeň. Přidaly se k nim i další, a tak můžeme náš projekt rozšířit,“ říká Miroslava Katzerová, ředitelka SPŠCH, a upřesňuje: „Partnery projektu se pro tento ročník opět staly Synthesia, a.s., Paramo, a.s., Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Explosia, a.s., a Lučební závody a.s. Kolín. Nově se na podpoře podílejí Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická a Union cosmetic s.r.o.“

Synthesia, a.s., je tradiční českou firmou, pro kterou je důležité zaměstnávat odborné pracovníky. Těch však v posledních letech stále ubývá, a proto se již podruhé rozhodla tento projekt podpořit. „V současnosti se průměrný věk zaměstnanců firmy pohybuje okolo 47 let. Svých dlouholetých pracovníků si vážíme pro jejich znalosti a zkušenosti, kterých nabyli dlouholetou praxí. Je ale důležité, aby naši pracovníci mohli předávat své zkušenosti mladší generaci,“ říká Daniel Rubeš, personální ředitel Synthesia, a.s.

Firma si je vědoma, že získávání mladých odborníků je dlouhodobým procesem. Již několik let se proto Synthesia, a.s., zaměřuje na podporu výuky chemie na základních, středních a vysokých školách. Absolventi těchto škol by v budoucnu měli být novou hnací silou společnosti. „Věříme, že naše úsilí bude odměněno a naše řady rozšíří mnoho skvělých mladých odborníků,“ dodává Daniel Rubeš.

Paramo, a.s., jako jeden z významných zaměstnavatelů v regionu, se také zasazuje o podporu chemického vzdělávání v kraji. „Z ekonomických důvodů, ale i s ohledem na budoucí uplatnění mladých lidí na pracovním trhu považujeme popularizaci chemie za velmi důležitou a projekt „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ za vhodnou formu, jak u mládeže zájem o chemické vzdělání podnítit,“ říká Jana Iovlevová, tisková mluvčí společnosti Paramo, a.s., která je již druhým rokem významným partnerem projektu.

Vyhledáváním odborníků v řadách studentů SPŠCH a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice si Paramo, a.s., zajišťuje perspektivní zaměstnance do budoucna. Odliv zájemců o obor však tento trend ohrožuje. „Podporou tohoto projektu a jeho dílčích aspektů chceme podpořit mladé lidi ke studiu tak perspektivního oboru jako je chemie. Zároveň získáme jejich pozornost při hledání zaměstnání a rozmýšlení, jak naložit se svou budoucností,“ dodává Jana Iovlevová.
Kontakt:

Darina Tlapáková
Samostatný referent
darina.tlapakova@pr1.cz
773994010
466030821


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 16. 10. 2008 9:19
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: PR1.cz s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
PR agentura
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.