Čeští studenti mají značné problémy s finanční gramotností | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Čeští studenti mají značné problémy s finanční gramotností


Praha/ČR - Průměrná úspěšnost testu mapující finanční gramotnost u žáků 9. tříd základních škol byla 57 %. V červnu tohoto roku zpracovala vzdělávací organizace Generation Europe online šetření, kterého se zúčastnilo 996 žáků ze 46 základních škol z celé České republiky.

„Největší mezery mají žáci v obecných znalostech o finančních produktech a terminologii týkající se úvěrů,“ uvedla Lenka Mužíčková, ředitelka organizace a odbornice na finanční vzdělávání.
Výzkum zjišťoval, zda znalosti žáků odpovídají mezinárodním standardům a národní strategii finančního vzdělávání – zjišťoval úspěšnost žáků jednotlivých základních škol, silné a slabé stránky v jednotlivých podtématech finanční gramotnosti.

Téměř šedesát procent deváťáků vlastní svůj účet
Otázky výzkumu byly konstruovány do deseti bloků obsahující témata jako matematická gramotnost, rozpočet domácnosti, časová hodnota peněz, finanční produkty, daně nebo ochrana spotřebitele. „Nejtěžším okruhem pro žáky bylo téma finančních produktů. Např. pouze pětina žáků dokázala správně označit rozdíly mezi debetní a kreditní kartou a pouze 37 % respondentů vědělo, co je to kontokorent. Přitom téměř 60 % dotazovaných deváťáků již má vlastní účet u banky,“ uvádí výčet problematických otázek Mužíčková a dodává, že nesnadné pro žáky byly i praktické otázky týkající se domácího rozpočtu.

České školství pokulhává
Z průzkumu vyplynulo, že pouze třetina dotazovaných žáků čerpá své vědomosti z oblasti finanční gramotnosti ve škole. „Učitelé prozatím nemají dostatečnou zkušenost s touto novou vzdělávací oblastí a chybí jim nástroje do výuky. Navíc je nutné informace předávat co nejpraktičtěji, aby si žáci ve složitém finančním světě dokázali poradit,“ říká Mužíčková a potvrzuje svá slova smutným příkladem, že ani polovina žáků nedokázala v testu spočítat, kolik peněz bude tvořit úrok ze 100 tis. korun uložených v bance na dva roky při úrokové sazbě 2 % p. a.

Finanční gramotnost povinná pro všechny školy
Rozsáhlé průzkumy z minulých let, které si nechalo zpracovat Ministerstvo financí, prokazují, že znalosti dospělé české populace v oblasti finanční gramotnosti nejsou valné. Proto má být finanční vzdělávání v letošním školním roce povinně zaváděno do výuky na všech českých základních školách. „Některé školy již s finančním vzděláváním začaly v minulých letech, je to vidět i v našem průzkumu, úspěšnost žáků nejlepší školy byla téměř 72 %, na opačném konci žebříčku pořadí byl pak průměr kolem 40 %,“ uvádí Mužíčková.
Generation Europe se problematikou finančního vzdělávání dlouhodobě zabývá. Organizace vydala již několik učebnic a metodických manuálů pro výuku finanční gramotnosti a pravidelně pro pedagogy pořádá vzdělávací semináře. Více jak o průzkumu, tak o činnosti organizace na www.generationeurope.cz.
Kontakt:

Tomáš Zdechovský
Jednatel
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 5. 9. 2013 10:34
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.