Česko - polský inovační portál láka návštěvníky z celého světa | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Česko - polský inovační portál láka návštěvníky z celého světa


Projekt Česko- polský inovační portál spěje zdárně ke svému cíli. Podařilo se díky němu vytvořit webový portál s názvem Czeplinn.eu, který je zacílen na propagaci a prohloubení informovanosti o inovačních aktivitách na území českého Královéhradeckého kraje a v polském Dolním Slezsku. Uživatelé zde najdou aktuality z oblasti, zajímavé tipy, akce a články z celé České republiky a Polska.

„Cílem projektu bylo vytvoření komunikační platformy zaměřené na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech. Dále pak propojení a navázání spolupráce co nejvíce subjektů z řad firem, výzkumných organizací, středních a vysokých škol, obcí a krajů tak, aby se tento internetový portál stal jedním z projektů napomáhajících rozvoji tzv. znalostní ekonomiky. Portál se stane základem pro následný rozvoj dalších aktivit,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Helmut Dohnálek.

Realizace projektu byla zahájena na konci roku 2008. Královéhradecký kraj se stal hlavním partnerem a zajišťoval průběžně kompletní aktivity k zabezpečení chodu projektu, tedy koordinaci činnosti partnerů, schůzky řídícího týmu a administraci projektu. Odbornou stránku přípravy řídilo Technologické centrum Hradec Králové.

„Motivací byla všeobecná potřeba ze strany Královéhradeckého kraje, Hospodářské komory i Technologického centra Hradec Králové, abychom nalezli způsob, kterým bychom prezentovali výzkum, vývoj a rozvoj inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji. V rámci diskuzí nad konkrétní podobou projektu jsme identifikovali věci, které by bylo potřeba uskutečnit. Jednou z nich bylo právě vytvoření portálu, který by o inovacích informoval a podporoval je touto cestou,“ uvedl ředitel Technologického centra Hradec Králové Martin Dittrich.

Během prvního monitorovacího období došlo k pořízení grafického manuálu projektu včetně souvisejících služeb k tvorbě propagačních materiálů, registraci domény projektu a uskutečnění několika schůzek. V druhém monitorovacím období došlo k vytvoření portálu Czeplinn, sběru informací z podnikatelského sektoru, vědeckovýzkumných institucí a ze sektoru středních a vysokých škol.

„Inovační portál je komunikačním a kontaktním místem pro uvedení jakýchkoliv specifických potřeb, požadavků z inovačního prostředí, nabídek a poptávek po spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje na obou stranách hranice, což povede k posilování konkurenceschopnosti v česko-polské příhraniční oblasti,“ uvedla ředitelka Centra Evropského projektování Klára Dostálová.

Podnikatelé, vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, obce a kraje mají možnost prostřednictvím portálu Czeplinn vytvořit národní a mezinárodní spolupráci, získat informace o nejnovějších technologiích, prezentovat své aktivity, nabídku a poptávku svých technologických potřeb nebo zkušenosti s technologickým transferem a transferem znalostí. Mohou ale také například identifikovat potenciální partnery pro realizaci evropských a VaV projektů nebo zvýšit svou konkurenceschopnost v oblasti inovačního podnikání.

Projekt čeká nyní ostrý start a jeho realizátoři pevně věří, že si najde své stálé místo na poli inovací, a to nejen v Královéhradeckém kraji.
Kontakt:

Mgr. Markéta Baldrychová
PR consultant
baldrychova@mcom.cz
www.mcom.cz


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 10. 2. 2012 15:28
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: M.C.O.M. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační agentura.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.