České děti v Norsku podpořily již přes čtyři desítky europoslanců | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


České děti v Norsku podpořily již přes čtyři desítky europoslanců


Brusel - Ve čtvrtek 4. prosince byl norskému velvyslanectví v Bruselu, norskému velvyslanectví v Praze a norskému ministerstvu pro práva dětí odeslán otevřený dopis europoslanců s kritikou postupu norských úřadů. Poslanci se vymezili vůči tomu, jakým způsobem se chovaly norské úřady k Evě Michalákové poté, co jí norští sociální pracovní odebrali její dvě děti.

„Vytvoření otevřeného dopisu byl logický krok, který jsme museli udělat, abychom deklarovali jasnou pozici vůči neomalenému postupu norských úřadů," komentuje postup europoslanců jeden z iniciátorů a autorů otevřeného dopisu europoslanec Tomáš Zdechovský a pokrčuje: „Paní Michaláková a její dvě děti jsou občané České republiky a mělo by proto být zájmem každého českého politika, aby se spoluobčanů v nouzi zastal. V lidské rovině potom vidíme dramatický osud rodiny, která byla vinou odosobněného přístupu úřadů od sebe odloučena, což je věc, která by neměla být lhostejná nikomu," dodává Zdechovský.

Norské úřady porušily i základní práva dítěte
Otevřený dopis kritizuje norské úřady nejen tím, že jim vyčítá, že rodině Michálakových očividně křivdí. Byla totiž také velmi pravděpodobně porušena práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte Spojených národů. V případě prokázaného příkoří na dětech ze strany rodičů by měly být děti svěřeny do péče nejbližším příbuzným - prarodičům, což se nestalo. Sourozenci také byli také po odebrání od rodičů od sebe odloučeni a svěřeny do různých pěstounských rodin. Po eskalaci celého případu vyhrožuje paní Michalákové norská sociální služba, že její dvě děti pošle k adopci. Eva Michaláková a prarodiče obou dětí mají nyní možnost se s nimi vídat pouze velmi omezeně.
„Tato situace je pro rodinu Michalákových velmi stresující a vyčerpávající. Bylo proto mojí snahou rodinu podpořit a s celým případem seznámit co největší množství mých kolegů z Evropského parlamentu. Podařilo se nám pod otevřený


dopis nasbírat k padesáti podpisům europoslanců ze všech politických frakcí z mnoha zemí celé Evropy. Chtěl bych všem mým kolegům poděkovat a doufám, že naše snaha nebyla marná. Doufám, že norské úřady brzy změní přístup a celou věcí se začnou zabývat nejenom technokraticky, ale hlavně lidsky s trochou empatie," doplnil Zdechovský.

Pod otevřený dopis se podepsali:

Tomáš Zdechovský (EPP)
Petr Mach (EFD)
Olga Sehnalová (S&D)
Stanislav Polčák (EPP)
Ivan Štefanec (EPP)
Jaroslav Walesa (EPP)
Elissavet Vozemberg (EPP)
Theodoros Zakorakis (EPP)
Miroslav Mikolášik (EPP)
Pavel Svoboda (EPP)
Pablo Zalba Bidegain (EPP)
Bogdan Andrzej Zdrojewski (EPP)
Joachim Zeller (EPP)
Axel Voss (EPP)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
Jiří Pospíšil (EPP)
Alessandra Mussolini (EPP)
Pál Cszaky (EPP)
Anna Záborská (EPP)
Jan Zahradil (ECR)
Franz Obermayr (NI)
Branislav Škripek (ECR)
Vladimír Maňka (S&D)
Michaela Šojdrová (EPP)

Jozsef Nagy (EPP)
Andrejs Mamikins (S&D)
Paloma Lopez Bermejo (GUE/NGL)
Angela Vallina (GUE/NGL)
Marisa Matias (GUE/NGL)
Marina Albiol Guzman (GUE/NGL)
Javier Couso Permuy (GUE/NGL)
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)
Helmut Scholz (GUE/NGL)
Stefan Eck (GUE/NGL)
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)
Barbara Spinelli (GUE/NGL)
Stephen Woolfe (EFDD)
Robert Iwaszkiewicz (EFDD)
Miroslav Ransdorf (GUE/NGL)
Evžen Tošenovský (ECR)
Miroslav Poche (S&D)
Pavel Poc (S&D)
Herrman Winkler (EPP)
Bogdan Wenta (EPP)
Kontakt:

Eva Fruhwirtová
senior manager
info@commservis.com
http://www.commservis.com
734 335 909
+420 495 279 247


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 12. 2014 17:14
Kategorie: Zahraniční
Název zdroje: Agentura Commservis.com (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Komunikační a public relations agentura specializující se manažerské vzdělávání, public relations, krizovou komunikaci a mediální obhajoby, politickou komunikaci, outdoor/teambuilding, tvorbu marketing strategií, image, výzkumy a analýzy. Jazykové kurzy pro firmy, instituce a manažery: angličtina, němčina, italština, francouzština, španělština ve třech úrovních pokročilosti.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.