Česká věda bude bohatší o 2,3 miliardy, vzniká nové vědecké centrum evropské kvality – BIOCEV | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Česká věda bude bohatší o 2,3 miliardy, vzniká nové vědecké centrum evropské kvality – BIOCEV


Evropská komise schválila dotaci z evropských fondů ve výši 2,3 miliardy korun na výstavbu nového biotechnologického a biomedicínského centra BIOCEV, které do roku 2015 vyroste ve Vestci u Prahy. V Česku vznikne nejen unikátní Centrum fenogenomiky, jehož součástí bude tzv. „myší klinika“, ale také špičkové centrum pro vzdělávání mladých vědců či firemních odborníků.

Podpisem eurokomisaře pro regionální politiku Johannese Hahna byly završeny čtyři roky práce předních českých vědců a odborníků z řad Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Evropská komise poslala do Česka kladné rozhodnutí pro realizaci projektu vědeckého centra excelence BIOCEV.

„Centrum BIOCEV je v pořadí již pátým schváleným projektem ze šestice elitních tzv. velkých projektů OP VaVpI. Klade si za cíl zaplnit citelnou mezeru nejen ve výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, ale především v propojení vědy a výzkumu s podnikovou sférou, v podpoře přenosu dosažených výsledků do praxe. Biotechnologický průmysl samozřejmě nemůže fungovat bez odpovídajícího zázemí – špičkových vědců, technologií nebo souvisejícího vzdělávání a BIOCEV takové zázemí poskytne,“ řekl ministr Dobeš při příležitosti vydaného rozhodnutí.

„Řada komerčních společností do dnešního dne vyjádřila zájem o budoucí spolupráci s centrem BIOCEV,“ potvrzuje manažer projektu Jan Rajnoch. Patří mezi ně například mezinárodní farmaceutická skupina Zentiva, či několik biotechnologických firem se zázemím v bezprostřední blízkosti budoucího centra BIOCEV. Získané výstupy a poznatky ze základního výzkumu realizovaného v BIOCEVu by následně měly být přímo uváděny do praxe, například v podobě nových léčiv „šitých“ na míru. Vědci v BIOCEVu budou pracovat na určení konkrétních funkcí genů zodpovědných za různé nemoci srdce, jater či nedoslýchavost. Aplikační potenciál má výzkum virových infekcí a jejich asociací s nádorovými onemocněními či vývoj nových biomateriálů pro náhrady cév a srdečních chlopní nebo pro skelety pro regeneraci poškozené míchy. Komplexnost výzkumu v BIOCEVu lze ilustrovat i potenciálním využitím jeho výsledků v zelené energetice, např. při zpracování odpadů, ale také vývojem nových léčebných a diagnostických postupů v medicíně, při poruchách reprodukce či u vrozených vad metabolismu.

Nedílnou součástí centra BIOCEV bude i České centrum fenogenomiky (včetně myší kliniky). Celých 99 procent genomu myši se shoduje s genetickou výbavou člověka, a proto je myš stále tím nejvhodnějším modelem pro výzkum genů a geneticky podmíněných nemocí člověka. Myší klinika bude vybavena nejmodernějšími přístroji, ale především v ní budou pracovat talentovaní vědci. Právě to bylo rozhodující pro zapojení centra BIOCEV do evropské sítě Infrafrontier. „Účast BIOCEVu v evropských výzkumných programech je předpokladem a zároveň zárukou pro opravdu špičkový výzkum. Dalšími předpoklady jsou i talentovaní vědci, kteří budou v centru BIOCEV pracovat. Vědecké osobnosti BIOCEVu představují jednu z nejsilnějších stránek celého projektu,“ říká dnes Václav Pačes, vědecký koordinátor projektu a bývalý předseda Akademie věd ČR.
Kontakt:

Petra Roubíčková
PR manažerka
petra.roubickova@img.cas.cz
www.biocev.eu
774 727 981


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 11. 2011 13:24
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: BIOCEV (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
BIOCEV je společný projekt šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze, jehož hlavním cílem je realizace vědeckého centra excelence zaměřeného na obory patřící mezi nejsložitější oblasti moderní vědy - biotechnologie a biomedicínu. Smyslem projektu BIOCEV je poskytnout renomovaným výzkumníkům zázemí pro inovativní výzkum, stimulovat podmínky pro excelentní vědeckou práci v České republice a podpořit národní i evropský rozvoj biotechnologického průmyslu.

Mezi další cíle projektu patří posílení spolupráce a vytváření nových partnerství s významnými zahraničními vědecko-výzkumnými institucemi. Budoucí centrum je již nyní zapojeno do evropských výzkumných konsorcií Euro-BioImaging, Infrafrontier a sítě Instruct. Centrum excelence BIOCEV v budoucnu předpokládá i úzkou spolupráci se světovými výzkumnými institucemi, které podpoří kvalitu samotného výzkumu i vzdělávání mladých talentovaných vědců či firemních specialistů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.