Česká nemocnice v Ugandě ošetřila za pět let přes 140 000 pacientů | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Česká nemocnice v Ugandě ošetřila za pět let přes 140 000 pacientů


Praha/Buikwe (Uganda), 15. února 2012 – Česká nemocnice v Ugandě právě slaví pětileté výročí svého vzniku. Za tu dobu nemocnice, kterou v jihougandském městečku Buikwe provozuje Arcidiecézní charita Praha s místními partnery (Diecéze Lugazi a další) ošetřila více než 140 000 pacientů a na svět pomohla více než třem tisícům dětí. O její chod se stará téměř 100 místních pracovníků.

Většina pacientů jsou děti, které se obvykle do nemocnice dostanou s diagnózou akutní malárie. Kromě ambulance nabízí nemocnice pacientům dva operační sály, porodnici nebo HIV kliniku. Tým zdravotníků také každý týden vyjíždí přímo k pacientům do okolních, těžko dostupných oblastí. Během jednoho výjezdu tak tým zdravotníků ošetří více než 200 pacientů, pro které by jinak lékařská péče byla naprosto nedostupná. Svým rozsahem a kvalitou zdravotnických služeb tak nemocnice představuje unikátní projekt české rozvojové spolupráce.
Nemocnice nahrazuje šamany
Už od vzniku nemocnice byl o její služby velký zájem, počet pacientů každoročně přibýval. „Naše nemocnice je pro místní chudé obyvatelstvo jednou z mála možností, kam se v případě zdravotních problémů mohou obrátit. Státní i soukromá zdravotnická zařízení jsou pro ně finančně nedostupná nebo v nich chybí zdravotnický personál, vybavení apod.,“ říká Petra Matulová, vedoucí Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha.
Uganďané se pak často uchylují do rukou tradičních léčitelů, kteří se snaží léčit nemoci i zranění pomocí šamanských praktik. „Mezi nejčastější příčiny úmrtí v oblasti patří malárie, chudokrevnost, dýchací a střevní infekce, které se dají obvykle poměrně snadno vyléčit, pokud se nemocný dostane včas k lékaři,“ doplňuje místní lékař Steven Magera, který v nemocnici pracuje jako chirurg. Mnoho dětí trápí také podvýživa nebo břišní paraziti, které způsobuje kontaminovaná voda či jídlo.
Na dvou operačních sálech zvládnou lékaři i několik operací denně. „Nejčastěji provádíme císařský řez, četné jsou ale i operace kýly, nezhoubných nádorů a bohužel i vážných úrazů po dopravních nehodách,“ popisuje svůj běžný den lékař Magera. Péče o pacienta a vybavení nemocnice je na tak vysoké úrovni, že komplikovanější případy přiváží do české nemocnice i z dalších zdravotnických zařízení. Celkově se v nemocnici provede asi 90 000 lékařských zákroků ročně.
Mobilní kliniky zajišťují přístup i k pacientům z nejodlehlejších oblastí
I když je u místních povědomí o nemocnici poměrně vysoké, stále se řada nemocných či zraněných z osad rozesetých v okolních kopcích do zařízení - kvůli svému stavu či finanční situaci - nedostane. Nemocnice proto každý týden vysílá tým zdravotníků, kteří v mobilní klinice poskytují zdravotnickou a psychosociální pomoc přímo v odlehlých obcích.
Nemocnice se kromě nabídky lékařské péče zaměřuje také na prevenci a osvětu. Programy pro pacienty se týkají zejména nemoci AIDS - jak jí předcházet, případně jak se s touto chorobou vyrovnat a naučit se žít. Nemocnice také pravidelně školí a vzdělává své zaměstnance a snaží se působit i na krajské úrovni – nedávno např. iniciovala koordinační schůzku místních pěti krajských nemocnic.
Arcidiecézní charita Praha pomáhá v Ugandě již 12 let
Arcidiecézní charita Praha pomáhá v Ugandě od roku 2000. Kromě podpory dětí ve vzdělávání se věnuje také projektům zaměřeným na rozvoj pracovních příležitostí a podpory komunit. V roce 2010 otevřela a provozuje společně s biskupstvím Lugazi Charita Praha nedaleko nemocnice vlastní Základní školu sv. Jana Nepomuckého.
Více informací poskytne:
Petra Matulová, vedoucí Centra zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha
Email: matulova.petra@praha.charita.cz, mobil: 737 28 28 15
web: www.praha.charita.cz nebo www.nemocniceuganda.cz
Kontakt:

Šárka Pažítková
vedoucí Oddělení pro komunikaci s veřejností
pazitkova.sarka@praha.charita.cz
http://www.praha.charita.cz/
737282802


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 21. 2. 2012 17:00
Kategorie: Společnost a životní styl
Název zdroje: Arcidiecézní charita Praha (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Arcidiecézní charita Praha je církevní právnickou osobou, účelovým zařízením římskokatolické církve, které si klade za cíl pomáhat na principech křesťanské lásky lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, rasovou či politickou příslušnost. Charita Praha poskytuje pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti – zejména rodičům (matkám) s dětmi, lidem bez domova, zdravotně postiženým, seniorům, dětem a dospívajícím z dětských domovů, obětem obchodování s lidmi a obětem domácího násilí, migrantům.
Významnou činností Charity Praha je také zahraniční rozvojová a humanitární pomoc. Tato pomoc je směřována především do oblasti vzdělávání, zdravotní péče a místního rozvoje. Nejznámějším je program Adopce na dálku®, jehož snahou je nejen podpora konkrétních dětí ve studiu, ale nepřímo tak i celkový rozvoj oblastí, v nichž potřebné děti a jejich rodiny žijí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.