Česká biopotravina 2011 představuje odbornou porotu, kvalitu hodnotí i ředitel akreditované laboratoře BUREAU VERITAS | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Česká biopotravina 2011 představuje odbornou porotu, kvalitu hodnotí i ředitel akreditované laboratoře BUREAU VERITAS


Jubilejní desátý ročník soutěže Česká biopotravina roku představuje odbornou porotu, která hodnotí výrobky podle stanovených kritérií – chuť, vůně, způsob zpracování a výroby, použité suroviny, celkový koncept výrobku, obal, celkový vzhled, inovativnost a použitý marketingový mix.

Přihlášené výrobky jsou hodnoceny a vybírány odbornou porotou, složenou ze známých a zkušených zástupců marketingu, potravinářství, medií, spotřebitelských sdružení a zástupců vyhlašovatele a odborných garantů soutěže.

Složení poroty soutěže Česká biopotravina roku 2011:
• Pavel Maurer, PŘEDSEDA POROTY; vydavatel prestižního výběru nejlepších českých restaurací „Maurerův výběr GRAND RESTAURANT“
• Tomáš Kreutzer, Potravinářská komora ČR, ředitel úřadu
• Kateřina Nesrstová, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, manažerka
• Jiří Urban, Bioinstitut
• Vladimír Poštulka, textař, scénárista, spisovatel a gourmet-kritik, autor knihy Labužníkův lexikon
• Eva Klánová, šéfredaktorka časopisu Retail Info Plus
• David Bouma, šéfredaktor časopisu Úroda
• Tomáš Zídek, náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR
• Naďa Lichte, PROveletrhy s.r.o., jednatelka, zástupce veletrhu BioFach, partnera soutěže
• Marek Matocha, BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., ředitel akreditované chemické a mikrobiologické laboratoře
Marek Matocha, ředitel akreditované chemické a mikrobiologické laboratoře společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. zdůrazňuje: „Naše společnost podporuje vysokou kvalitu a bezpečnost potravin v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci, přístup k životnímu prostředí, a sociální zodpovědnost. Je již tradičním zlatým partnerem prestižní soutěže Česká biopotravina roku a aktivně se tak podílí na zvýšení povědomí o produktech ekologicky šetrného a udržitelného hospodaření.“
„Pro všechny výrobce potravin jsou velice důležité všechny články potravinového řetězce, tzn. od zajištění kvalitní prvotní suroviny, dopravy, skladování, vlastní výroby a odbytu tak, aby si konečný spotřebitel pochutnal na prvotřídní potravině. Na výrobce bioproduktů jsou v tomto směru kladeny ještě vyšší nároky,“ vysvětluje Tom Václavík z agentury Green marketing, který soutěž organizuje. Biopotraviny musí samozřejmě splňovat, kromě předpisů pro ekologické zemědělství, i ostatní zákonné normy v oblasti bezpečnosti a značení potravin. Laboratoř Bureau Veritas provádí nezávislé, akreditované testování stavu potravinářských produktů nesoucích označení bio i ostatních potravin.
„Nejčastěji provádíme stanovení obsahů kontaminantů (těžké kovy, pesticidy, polyaromáty), aditiv (konzervanty, sladidla, barviva) a mikrobiologické rozbory jako např. plísně a kvasinky, E. Coli apod. Provádíme také návrhy a korektury obalů, aby splňovali zákonné normy a neklamaly spotřebitele,“ upřesňuje Marek Matocha.

Jaká by měla být kvalitní biopotravina? Její výroba by měla znamenat co nejmenší zátěž životnímu prostředí, měla by být vyrobena z pokud možno místních surovin a při zpracování by měly být použity tradiční šetrné výrobní postupy. Takový postup by měl zajistit vynikající chuť biopotraviny. Výrobci biopotravin by neměli klamat zákazníky dojmem, že jde o výrobek, který jim zajistí zdraví.

Kontakt:

Miroslava Jůnová
Marketing Specialist
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
+420 731 611603


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 19. 12. 2011 12:52
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828.
Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.
Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, PEFC,
C-o-C,GLOBALGAP a další.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.