Centrum vědy a výzkumu se otevírá špičkovým vědcům | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Centrum vědy a výzkumu se otevírá špičkovým vědcům


Premiér Petr Nečas zahájil činnost středoevropského technologického institutu v Brně (CEITEC). Oznámil také zřízení funkce vědeckého poradce předsedy vlády.

Odborníci pracující na jednotlivých výzkumných projektech se nyní budou moci do centra přesunout do Středoevropského technologického institutu v Brně. Jde o jeden ze tří velkých projektů, které v současnosti vznikají v České republice. Kromě CEITECu vzniká u Prahy také nejvýkonnější laser ELI a biotechnologické a biomedicíncké centrum BIOCEV.

„CEITEC jako největší brněnský projekt symbolizuje velmi dynamický rozvoj celého regionu a jeho rychlý posun směrem k efektivnímu využívání znalostí v průmyslu a ve službách s vysokou přidanou hodnotou schopných obstát v tvrdé konkurenci i na těch nejnáročnějších trzích,“ řekl na zahajovací tiskové konferenci předseda vlády.

Cílem CEITEC je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky. Centrum spolupracuje i s nejvýznamnějšími vědeckými institucemi a odborníky z celého světa. Do několika let se tak chce stát součástí sítě prestižních zahraničních vědeckých center.

Nejlepší vybavení a špičkové zázemí budou vedle odborníků a vědců využívat i české a zahraniční firmy, které zde budou moci realizovat svůj výzkum, vzdělávat odborníky či pronajímat zařízení v celkové hodnotě 1,6 miliard korun, jež má centrum k dispozici. Díky těmto možnostem má dojít k lepšímu propojení spolupráce mezi vědci a firmami v celé zemi a přispět ke vzniku inovativních společností. Zároveň si projekt klade za cíl přilákat zahraniční investory.

Vznik brněnského institutu schválila Evropská komise letos v červnu. Jeho vybudování financovala Evropská unie z Operačního programu Výzkum, vývoj pro inovace, a to částkou 5,2 miliardy korun. Vědecké centrum se bude nacházet v brněnském Univerzitním kampusu Bohunice. V těchto prostorách se usídlí již v roce 2014. Na vzniku technologického institutu se podílí brněnské vysoké školy, Ústav fyziky materiálů AV ČR a Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

Institut spojí bádání o živé přírodě, výzkum a vývoj pokročilých materiálů a technologií. Mezi sedmi výzkumnými programy jsou například nanotechnologie, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. CEITEC zaměstná asi 600 vědců, zkušenosti tam bude průběžně získávat asi 1200 doktorandů.

Vzdělání je základem konkurenceschopnosti

Posilování konkurenceschopnosti označil premiér Nečas za jednu z hlavních vládních priorit. Česko má podle něj výhodu průmyslové tradice a umístění v srdci Evropy.

Dosavadní komparativní výhoda v podobě vzdělanostní ekonomiky se ale podle premiéra Nečase pomalu rozplývá a je třeba se na ní více zaměřit.

„I v současné obtížné ekonomické a rozpočtové situaci je proto výzkum a vývoj prioritou této vlády,“ doplnil předseda vlády.

Rekordní výdaje na vzdělání

Připomněl také, že vládou schválený návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s rekordními výdaji na výzkum a vývoj ve výši 26,6 miliardy korun. Při započtení prostředků krytých ze zdrojů EU pak jde o částku 38,7 miliard korun.

„Dnešní den je důkazem, že vláda České republiky je schopna odolat krátkodobým populistickým tlakům a investovat do oblastí, které přinesou výsledky až významně později za rámcem svého vlastního mandátu. Jsem velmi rád, že předsedám vládě, která takto zásadním způsobem budoucí prosperitu své země podporuje,“ řekl premiér Nečas.

Nadto v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vznikne v následujících letech přibližně 50 výzkumných center celkově za 40 mld. Kč. Celkově je tento operační program určeno cca 60 mld. Kč.

Pouze šest z těchto center je zařazeno do první osy – jde o excelentní výzkumná centra zaměřená na skutečnou mezinárodně srovnatelnou excelenci v základním, ale i v aplikovaném výzkumu.

Dvě z těchto center jsou jak objemem finančních prostředků, tak významem nejen pro Českou republiku mimořádná. Mezi ně patří i CEITEC v objemu 5,25 mld. Kč.

Hlavním poradcem bude profesor Fiala

Předseda vlády taky v rámci tiskové konference oznámil zřízení funkce vědeckého poradce předsedy vlády. Stal se jím dlouholetý rektor Masarykovy univerzity v Brně, profesor Petr Fiala.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 26. 9. 2011 12:51
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.