BÝT VIDĚT 2011! Kampaň OTEVŘENO SENIORŮM získala hlavní cenu za nejlepší integrovanou komunikaci | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


BÝT VIDĚT 2011! Kampaň OTEVŘENO SENIORŮM získala hlavní cenu za nejlepší integrovanou komunikaci


V soutěži BÝT VIDĚT! vyhlašované Fórem dárců získala Diakonie ČCE při slavnostním vyhlášení v budově PricewaterhouseCoopers z rukou Tomáše Jindříška hlavní cenu v kategorii Nejlepší integrovaná komunikace. Cena byla udělena za probíhající sociální kampaň Otevřeno seniorům, kterou můžete sledovat také na stránkách www.OtevrenoSeniorum.cz.

AKTIVNÍ A SPOKOJENÉ STÁRNUTÍ. REALITA NEBO FIKCE…

Je náš dnešní postoj ke stáří vskutku nadobro odcizený? Dokážeme ještě starším lidem naslouchat a vycházet vstříc, jak by si zasloužili? Kampaň se snaží vyvolat diskusi nad nejčastěji tradovanými omyly, stereotypy a předsudky, jež si společnost vůči seniorům podržuje…

Dlouhodobá kampaň OtevrenoSeniorum.cz odstartovala v předvečer Evropského roku seniorů 2012 a je věnovaná tématu znevýhodnění starších lidí ve společnosti. Veřejnosti se postupně Představuje cestou velkoplošné reklamy na telefonních budkách a dále v novinách a magazínech s podporou významných mediálních skupin. Až do konce
roku se plakáty se sloganem „DNEŠNÍ TABU SE JMENUJE STÁŘÍ“ objevují ve většině krajských měst v počtu přes 400 exemplářů.

PROČ PRÁVĚ SENIOŘI? STÁŘÍ NÁM MŮŽE DÁT VÍC, NEŽ SI MYSLÍME

Cílem veřejně prospěšného reklamního sdělení je důsledná změna pohledu veřejnosti na seniory. Zdravě kontroverzní ladění celého mixu podpořil i hraný klip s poselstvím „STÁŘÍ NÁM MŮŽE DÁT VÍC…“ vysílaný Českou televizí díky mediálnímu partnerství a sítí multikin CineStar.

Kampaň zdůrazňuje, že stáří a stárnutí má svoji nezastupitelnou kvalitu a cenu. Senioři představují zároveň nejpočetnější skupinu klientů, o něž Diakonie pečuje ve střediscích po celé republice.

Odborným garantem kampaně je socioložka Lucie Vidovičová (www.ageismus.cz).Kontakt:

Mgr. Vendula Kodetová
PR senior manager
kodetova@diakonie.cz
www.diakonie.cz
739 244 788


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 11. 2011 22:40
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Diakonie ČCE (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
DČCE je jednou z největších neziskových organizací v ČR (obnovená činnost již od r. 1989). Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní a vzdělávací služby a občanskou pomoc – denně v přímé péči pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů pro mládež azylových domů, chráněných dílen, občanských poraden atp. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

>> Diakonie ČCE poskytuje služby na více jak 40 místech po republice (střediska, speciální školy). Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a cca. 1000 dobrovolníků. Diakonie ČCE aktuálně nabízí 127 registrovaných sociálních služeb.

>> Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie směřuje k tomu, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.


>> Principy a hodnoty DČCE:

- pomoc všem lidem bez ohledu na vyznání;
- podpora rodinného prostředí se zachovanými vazbami;
- respekt potřebám jednotlivců;

>> Projekty:

- humanitární a rozvojová pomoc;
- pomoc cizincům v nouzi;
- LifeTool – poradna v oblasti asistivních technologií a komunikačních pomůcek;
- Diakonie pro Afriku – pomoc sirotkům;
- Ne-Násilí; Bydlení seniorů etc.


>> www.diakonie.cz <<
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.