Byla vyhlášena II. výzva k předložení návrhů na zřízení výukových polygonů | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Byla vyhlášena II. výzva k předložení návrhů na zřízení výukových polygonů


Realizační tým projektu ŘEMESLO ŽIJE! vyhlásil druhé kolo Výzvy pro předkládání návrhů na zřízení nových výukových polygonů, určené pražským středním školám. Předpokladá se, že podpořena bude výstavba dalších dvou polygonů, takže jejich celkový počet bude 5.

Druhé kolo výzvy se od první liší zejména detailnějším popisem obsahové i formální stránky předkládání návrhů a následného výběru polygonů.

Pražská učiliště mohou své návrhy na zřízení výukových polygonů odevzdávat do 15. dubna do 12:00 hod. Výsledky budou realizačním týmem projektu ŘEMESLO ŽIJE! oznámeny po 10. květnu 2011.

„Postupovat budeme v podstatě stejně, jak tomu bylo u první výzvy. V první fázi bude prověřeno, zda návrh splňuje veškerá základní kritéria, následně budou návrhy předloženy expertní skupině projektu, která polygony odborně zhodnotí a předá realizátorům projektu výsledky, včetně doporučení vybraných polygonů ke zřízení.“ sdělil ke druhé výzvě Ing. David Janata, hlavní manager projektu ŘEMESLO ŽIJE!

Výukový polygon musí být podle oficiálních pravidel vyhlašovatele součástí technologického procesu v reálném prostředí výrobních, obchodních a jiných organizací. Žáci mají být vystaveni časovým normám, tlaku na kvalitu a dalším faktorům jako ve skutečném provozu. Přínosem také má být přímý kontakt se zákazníkem. Cílem zřízení výukového polygonu je zreálnění podmínek výuky. Proto musí být všechny předkládané návrhy založeny na přímé účasti partnera z podnikatelské sféry.


Pěti výukovými polygony projde během 5 let několik stovek žáků učebních oborů. To však není to nejpodstatnější. Naopak – těchto pět prvních zařízení podle původního pražského projektu bude především sloužit jako vzorové řešení pro rozšíření přímé účasti podniků na výuce. Vrátit nejvýznamnější pozitivní stránky bezprostředního ovlivňování výukového procesu ze strany budoucích zaměstnavatelů je totiž jedním z prioritních záměrů projektu ŘEMESLO ŽIJE!.


O projektu:
Projekt ŘEMESLO ŽIJE!, zahájený v roce 2008, je realizován podle dlouhodobého plánu schváleného Zastupitelstvem hlavního města Prahy do roku 2013. Jeho hlavním cílem je systematická podpora učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze, realizovaná Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy.
Pod stejným názvem projekt pokračuje od listopadu 2010 a je nově zaměřen na zkvalitnění výuky na středních školách vyučujících obory vzdělání s výučním listem pomocí jejich propojení s podniky.
Základním posláním projektu je vytvoření a pilotní ověření nových způsobů přímé účasti podniků ve výuce a její následné zkvalitnění a také významné ovlivnění obrazu učebních oborů na veřejnosti prostřednictvím komunikace jednotlivých zařazených aktivit.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Výukové polygony:
Výukové polygony představují nový typ vzdělávání, umožňující zkvalitnit profesní přípravu žáků pražských učilišť prostřednictvím přímé účasti podniků v jejich výuce. Výukový polygon je vybudován společně školou a podnikem a umožňuje výuku v reálném výrobním nebo obchodním prostředí při zachování priority jejich výukové funkce. Výukové polygony jsou specifikem projektu ŘEMESLO ŽIJE!, který realizuje Magistrát hl. m. Prahy společně s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy.

Na výukové polygony jsou kladeny zvláštní požadavky: musí přinášet do výuky daného oboru nové technologie nebo materiály, případně nové metodické prvky, které by střední škola jiným způsobem jen obtížně získávala. Dále musí umožnit výuku ucelené části vzdělávacího programu, musí umožňovat pozastavení, přerušení, opakování nebo mimořádně i ukončení procesu v případě aktuální potřeby při sledování výchovně-vzdělávacích cílů. Je vyžadováno, aby zde žáci byli vystaveni časovým, kvantitativním, kvalitativním a dalším normám a obdobným požadavkům nebo přímému kontaktu s klienty, ale také například, aby byl polygon přístupný všem středním školám vyučujícím stejný nebo podobný obor. Výukový polygon musí podporovat obory vzdělání s výučním listem zařazené do příslušného projektu OPPA a musí splnit všechny administrativní a formální požadavky související s řízením tohoto projektu. Pravidla výukových polygonů jsou publikována na www.remeslozije.cz v sekci Podnikům – Výukové polygony
Kontakt:

Andrea Bezděková
tisková mluvčí
bezdekova@hkp.cz
www.hkp.cz
739310622
224818197


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 3. 2011 13:34
Kategorie: Studium a vzdělání
Název zdroje: Hospodářská komora hl. m. Prahy (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Hospodářská komora hl. m. Prahy podporuje podnikání a podnikatele nejen na území hlavního města, ale také na území celé ČR.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.