Bureau Veritas zajišťuje certifikaci FSC dle českého standardu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Bureau Veritas zajišťuje certifikaci FSC dle českého standardu


Nezávislá certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. zajišťuje certifikaci FSC na základě českého standardu.Celkově je již dvacet tisíc FSC certifikovaných zpracovatelských firem ve světě…

Už 20 000 zpracovatelských firem na celém světě získalo certifikát FSC. Tento počet dokladuje obrovský nárůst společností, certifikovaných dle CoC v uplynulých dvou letech. V roce 2009 dosáhl počet certifikátů CoC dle systému FSC 15 000 a zároveň bylo certifikováno systémem FSC již 1000 lesních majetků.
Certifikační systém FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat

* environmentálně odpovědné,
* sociálně přínosné a
* ekonomicky životaschopné

obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Certifikace FSC představuje důvěryhodný systém, který pokrývá jak certifikaci hospodaření v lesích tak i certifikaci spotřebitelského řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti, otevřenosti ke všem zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců, jako je Hornbach, IKEA, B&Q či Home Depot.
Prostřednictvím certifikace zpracovatelského (spotřebitelského) řetězce (C-o-C, chain of custody) je možno zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a certifikovaných dle schématu FSC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů.
Certifikace dřevozpracujících podniků ve spotřebitelském řetězci
U podniků ve spotřebitelském řetězci je certifikace vyžadována pro každou fázi výroby produktu ze dřeva, od pily přes obchodníky se dřevem a dřevozpracující podniky vyrábějící polotovary až k producentovi finálního výrobku. Každá fáze výroby musí být kontrolována a certifikována. Držitelem certifikátu nemusí být pouze prodejce, který dobře značený a nejlépe originálně balený výrobek pouze prodává konečnému spotřebiteli.
Pro žadatele může být výhodné nechat si současně s certifikací FSC provést u stejného auditora i certifikaci Environmentálního manažerského systému (EMS, EMAS nebo ISO řady 14 000), neboť tyto systémy se s certifikací FSC z velké části překrývají a obsahují některé shodné prvky.
Bureau Veritas zajišťuje certifikaci všech zmiňovaných standardů, které lze i různě kombinovat a tím ušetřit časové i finanční náklady.
Použití chráněné obchodní známky FSC
Při vydání certifikátu je firmě přidělen nezaměnitelný registrační kód skládající se ze zkratky certifikační firmy, typu certifikátu (FM pro lesní majetky a COC pro podniky ve spotřebitelském řetězci) a čtyřmístného pořadového čísla. Certifikát opravňuje držitele k používání jména Forest Stewardship Council, zkratky FSC a loga se zkratkou FSC v souladu s podmínkami pro jejich použití.
Zdroj: http://www.czechfsc.cz/
Kontakt:

Miroslava Jůnová
Marketing Specialist
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
+420 731 611603


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 6. 2011 14:27
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828.
Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 46 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 370 tisícům klientů.
Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.
Příklady akreditovaných certifikací poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,spol. s r.o.: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO/IEC 27001, EMAS,GHG, ISO/TS 16949, HACCP, QC 080000, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, SA 8000, AS9100, PEFC,
C-o-C,GLOBALGAP a další.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.