Bezúplatný převod veřejné zeleně | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Bezúplatný převod veřejné zeleně


Tábor, 7. 11. 2011 – Celkem 45 pozemků v katastrálním území Klokoty, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a zeleň, bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice).

Účetní hodnota převedených pozemků je 216 tisíc korun, jejich celková výměra dosahuje téměř 22 tisíc m2. Na pozemcích je veřejná zeleň mezi domy na Pražském sídlišti, na kterých město Tábor provádí na své náklady pravidelnou údržbu (sekání trávy, úpravu keřů a stromů). Tím město splnilo podmínku bezúplatného převodu ve veřejném zájmu.

Součástí převodu byl rovněž smluvní závazek města, že i nadále bude užívat předané pozemky ke stejnému účelu.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 11. 2011 10:10
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.