Beaufort | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Beaufort


Agentura Beaufort vznikla v roce 2008. Naši zaměstnanci mají velké zkušenosti z práce v oblasti PR. Naší specializací je produktové public relantions a PR na internetu. Agentura Beaufort vznikla proto, že jsme v oblasti Public relations vytvořili metodiku měření výsledků PR aktivit a to na principu plánování a vyhodnocování jako u mediálních agentur. U našich výstupů měříme jejich mediální zásah na vybranou cílovou skupinu. Na PR trhu jsme zatím jedinou agenturou, která takto garantuje své výsledky. Ty se opírají o data a software společnosti Median, která je na trhu s průzkumy uznávanou autoritou.

Své služby nabízíme i na Slovensku, kde máme v Bratislavě pobočku.
Public relations

PR vnímáme jako soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii a dalšími cílovými skupinami. Zjednodušeně vztahy s veřejností. Jde o techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti.

V chápání se komunikace s veřejností dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní se rozumí zejména komunikace se zaměstnanci firmy, vnější pak se zákazníky, dodavateli, investory, komunitou, potažmo celou společností.
Proč PR?

Prostřednictvím PR článků je možné cílové skupině sdělovat i ty informace a souvislosti, pro které není ve formátu klasické inzerce prostor. Média mohou hrát důležitou a často dokonce klíčovou roli v obchodních vztazích. Díky tomu, že se jedná o materiály zpracované redakcí a umístěné na redakčních stranách, čtenáři je přijímají jako důvěryhodné. Informace sdělované prostřednictvím PR článků na redakčních stranách zasahují i ty osoby z cílové skupiny, které mají jinak averzi vůči reklamě. PR komunikace je cenově výhodnější.
Nástroje PR

Využíváme standardních nástrojů: Tiskové zprávy – Základním nástrojem komunikace s médii jsou tiskové zprávy. Po vybrání vhodných témat napíšeme několik verzí tiskové zprávy, které následně budeme nabízet redaktorům. Styl tiskové zprávy volíme podle média, pro kterou je určena. Veškeré tiskové materiály jsou komunikovány novinářům pouze po schválení klientem. Setkání s médii – Nabídneme novinářům možnost rozhovoru s klientem k předem určenému tématu. Zorganizujeme formální i neformální setkání klienta s novináři. Další příležitosti – Budeme nabízet možnost účasti v anketách či stálých rubrikách. Zorganizujeme barterovou spolupráci. Psaní článků pro média, příprava materiálů -Médiím, které projeví zájem, poskytneme potřebné podkladové materiály včetně obrazové dokumentace či připravíme obsáhlejší článek na téma vztahující se k uvedené problematice.Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 23. 2. 2011 10:42
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: PR agentura Beaufort (ověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.