Barokní schodiště na Rychnovsku patří obcím | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Barokní schodiště na Rychnovsku patří obcím


Rychnov nad Kněžnou, 3. 10. 2011 – Schodiště v účetní hodnotě 7 milionů korun s balustrádami a výzdobou, které vede ke kostelu Panny Marie Bolestné, bezúplatně převedl obcím Lhoty u Potštejna a Borovnice ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové).

Přístupové schodiště s balustrovým zábradlím na svahu návrší Homole, výrazné dominanty regionu, je vedeno jako kulturní památka a zároveň ojedinělá umělecká a stavební památka v rámci střední Evropy. Schodiště je tvořeno 153 kamennými stupni a 16 odpočívadly.

Stavba kostela začala v roce 1692, postupně byl vybudován poutní areál se dvěma kaplemi a schodištěm. Počet schodů odpovídá počtu tzv. zdrávasů na velkém růženci (s třemi úvodními zdrávasy), odpočívadla odpovídají tzv. otčenášům.
Sochařská výzdoba pochází z 2. poloviny 18. století, v 90. letech 20. století byla restaurována. Nedlouho po restauraci soch a váz schodiště bohužel neodolalo zájmu nenechavců, památka byla proto převedena s nekompletní sochařskou výzdobou.

ÚZSVM předal schodiště včetně pozemku o výměře 435 m². Obce mají zájem památku opravit, pečovat o ni a zachovat ji příštím generacím. Památka byla v předchozím období bezúspěšně nabízena Ministerstvu kultury ČR, kraji i církvi.Kontakt:

PhDr. Jana Rennerová
tisková mluvčí
jana.rennerova@uzsvm.cz
225 776 354


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 3. 10. 2011 10:18
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
ÚZSVM je orgánem České republiky, který:

*jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány
*jedná v majetkových věcech státu
*zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
*plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.