Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR


V lednu 2014 bylo zvoleno nové vedení Asociace vysokoškolských nelékařských zdravotnických profesí v ČR

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR volila své vedení

Asociace je nepolitické, dobrovolné, neregistrované a neziskové sdružení, které má ambice podílet se na řešení problémů souvisejících se vzděláváním v nelékařských zdravotnických profesích. Jejím cílem je aktivní účast na legislativních procesech vztahujících se k nelékařským povoláním, účast při tvorbě rozvojových koncepcí vzdělávání pro nelékařské zdravotnické profese a posilování vzájemné spolupráce směřující ke zvyšování úrovně vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech na vysokých školách.
Zástupci vysokých škol vzdělávajících nelékařské zdravotnické profesionály v Olomouci zvolili své vedení. V čele Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR je čtyřčlenné volené předsednictvo. V tajné volbě se předsedkyní Asociace se stala prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Místopředsedy byli zvoleni doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., Mgr. Zdena Mikšová, Ph.D. a prof. MUDr. Arnošt. Pellant, DrSc. Docentka Kyasová, LF MU Brno, dodává: “Ráda bych se účastnila tvorby rozvojových koncepcí vzdělávání pro nelékařské zdravotnické profese a své zkušenosti využila i při formulování stanovisek klíčových záměrů vzdělávací politiky v této oblasti.“

Nově zvolené předsednictvo čeká v současné době plnění úkolů vyplývajících z usnesení Pléna Asociace: aktivně se zapojit do řešení problematiky metodiky hodnocení vědy a výzkumu s cílem prosadit zájmy nelékařských profesí v oblasti hodnocení vědeckých výsledků, dále navázat spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, především Odborem ošetřovatelství a nelékařských povolání a hlavní sestrou, v neposlední řadě bude řešit otázky operativního fungování Asociace včetně založení www stránek a informovanosti odborné zdravotnické veřejnosti. Dále Kyasová zdůrazňuje že:„Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR je subjektem, který významně přispěje k rozvoji vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti v nelékařských oborech v České republice.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ČR vznikla na setkání zástupců vysokých škol, které se konalo na podzim na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích.

Kontakt:

Mgr. Irena Wernerová
manažer vnějších vztahů
wernerova@med.muni.cz
www.med.muni.cz
+420 725 914 825
+420 549 49 7331


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 6. 2. 2014 17:37
Kategorie: Zdraví a zdravotnictví
Název zdroje: LF MU Brno (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Vysoká škola se zaměřením na medicínu, zdravotnictví, výuku.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.