ArcelorMittal využívá RFID pro automatické vážení a identifikaci drážních vagónu a souprav | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ArcelorMittal využívá RFID pro automatické vážení a identifikaci drážních vagónu a souprav


Společnost ArcelorMittal zavedla plně automatický vážní systém pro vážení a identifikaci drážních souprav využívající RFID technologie. Systém vážení a identifikace vagónů tak probíhá zcela automaticky bez zásahu obsluhy. Na řešení se podílely společnosti Tamtron, výrobce železničních kolejových vážních systémů, a Barco, integrátor RFID a čárových kódů.

Výchozí situace zákazníka
ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Převážná většina produkce je dopravována prostřednictvím železniční dopravy. Za tímto účelem společnost ArcelorMittal využívá standardní kolejové vážní systémy vyžadující dodatečnou obsluhu. Cílem tohoto projektu bylo zavést plně automatizovaný digitální systém nezávislý na lidském faktoru, který zautomatizuje proces vážení vagonů a přenos dat do informačního systému bez nutnosti další obsluhy, manuálního zapisování, vkládání informací a vytváření další dokumentace.

Vývoj a návrh řešení
Při vývoji komplexního automatického vážního systému včetně automatické identifikace jednotlivých vagónů se společnost Tamtron spojila se společností Barco. Společnost Tamtron vyvinula dynamický kolejový vážní systém TRAPPER, který je stanoveným měřidlem sloužícím pro zjišťování hmotnosti pro obchodní účely a spolu se sofistikovaným řídícím systémem poskytují vysokou přesnost vážení a zaručují dlouholetou spolehlivost systému. Vážení na váze TRAPPER probíhá automaticky, bez zásahu obsluhy. Při průjezdu vlakové soupravy přes vážní těleso váha automaticky rozpoznává jednotlivé typy vagónů a provádí jejich vážení. Informace o hmotnosti vagónu, jeho typu, pořadovém číslu v soupravě a jeho okamžité rychlosti při vážení jsou ukládány v řídícím systému váhy k dalšímu zpracování. Prakticky jediným avšak velmi důležitým údajem, který bylo nutno k těmto získaným informacím doplnit, bylo identifikační jedinečné číslo váženého vagónu. Právě proto společnost Tamtron hledala vhodnou technologii, která dokáže automaticky identifikovat jednotlivé vagóny a přenést tento údaj do vážního systému. Jako dodavatel technologie splňující parametry pro automatický vážní systém byla vybrána společnost Barco specializující se na RFID technologie pracující v UHF pásmu. Výsledným produktem této spolupráce je plně automatický vážní systém TRAPPER DRS ID instalovaný v prosinci roku 2007 na podnikové vlečce společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.

Popis řešení
Systém se skládá z dynamické kolejové váhy TRAPPER DRS a průmyslového radiofrekvenčního identifikačního systému ALIEN ALR-8800. Jedná se o dvoumostní vážní systém sloužící pro vážení šesti- a osmi- nápravových vagónů o celkové hmotnosti do 200t. Jednotlivé vagóny jsou vybaveny zapouzdřenými UHF RFID tagy. Čtecí antény spolu s řídící jednotkou ALIEN ALR-8800 jsou umístěny v prostoru váhy ve venkovním rozvaděči vyhodnocovací elektroniky váhy. Při průjezdu vlakové soupravy přes váhu se k váženým vagónům automaticky přiřazuje jejich číslo získané pomocí RFID systému. Okamžitě po průjezdu vlakové soupravy přes váhu je k dispozici komplexní informace o vážené soupravě a jednotlivých vozech, která je automaticky přenášena pomocí optické podnikové informační sítě na podnikový vážní server a odtud je pak dále distribuována ke koncovým uživatelům.

Přínosy řešení
Uživatel aplikací takto konfigurovaného vážního systému získal vysoce kvalitní a efektivní zdroj požadovaných výrobních, kvalitativních a obchodních informací. Hlavním kvalitativním přínosem systému je díky použitým technologiím vyřazení jakéhokoliv lidského faktoru z procesu vážení a tedy i úspora lidských zdrojů oproti standardnímu řešení vážních systémů. Spolu s minimální stavební náročností, krátkou dobou instalace a vysokou spolehlivostí poskytuje vážní systém TRAPPER DRS ID investorovi nejlepší poměr užitné hodnoty oproti pořizovací ceně dostupný na trhu.


O společnosti ArcelorMittal Ostrava
ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. V roce 2006 vyrobila 3,06 milionů tun oceli, exportovala 59 % produkce, dodala výrobky do 88 zemí celého světa. Zaměstnává 7.450 lidí, dohromady s dceřinými společnostmi 10.300 lidí. Největšími akcionáři jsou: MITTAL STEEL HOLDINGS A. G. (71,579 % akcií), Ministerstvo financí ČR (13,881 % akcií) a ČKA (10,969 % akcií). V účetním roce 2006 /1.3. 2006 – 28.2.2007/ společnost vytvořila zisk /po zdanění/ 9,6 mld. Kč. Celkové výnosy činily 58,7 mld. Kč.
www.mittalsteelostrava.com

O společnosti Tamtron
Společnost Tamtron, s.r.o. je předním evropským výrobcem a dodavatelem digitálních vah a vážících systémů pro průmyslové vážení, dynamických a palubních vážících zařízení a s tím souvisejících informačních systémů pro sběr a přenos dat, lokalizačních, navigačních a RFID systémů. Tamtron, s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Tamtron Group, která disponuje vlastními vývojovými a výrobními kapacitami. Tamtron má pobočky v České republice, Francii, Polsku, Německu, Slovensku, Švédsku a Estonsku. Tamtron Group exportuje své výrobky do více než 50ti zemí světa a 20 000 destinací. Tamtron s.r.o. je členem Unie výrobců vah ČR a je certifikována v systému řízení jakosti ISO 9001:2000.
www.tamtron.czKontakt:

Tomáš Kubíček
Marketing Manager
tkubicek@barco.cz
+420777333298
+420572520038


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 10. 2008 8:25
Kategorie: Informační technologie
Název zdroje: Barco, s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost Barco je poskytovatelem IT řešení a systémů pro řízení podnikových procesů, logistiky, skladů a výroby využívající čárové kódy, RFID, bezdrátové WiFi sítě a mobilní bezdrátové technologie pro sběr a přenos dat. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro on-line řízení skladů.Barco je významným českým distributorem bezdrátových sítí, broadband technologií a zařízení pro bezdrátovou komunikaci. Barco dodává řešení přenosových, přístupových a vysokokapacitních páteřních sítí pro telekomunikační sektor / ISP. Produktové portfolio je vhodné pro širokou řadu aplikací, především pro potřeby telekomunikačních operátorů, poskytovatelů komunikačních a internetových služeb. Barco je distributorem vedoucích světových výrobců bezdrátových technologií pro pásma 2,4GHz / 3,5GHz / 5GHz dle standardu WiFi / Wimax.Barco zastupuje společnosti Trango Broadband pro střední a východní Evropu, Redline Communications, Colubris, Proxim, Nomadix, Radiowaves, Zebra, Datalogic, Argox, Motorola (Symbol), Unitech, Alien Technology, Seagull Scientific.


Základní kapitál společnosti je 2 000 000 Kč. Prostřednictvím své pobočky je společnost Barco aktivní také na Slovensku. Společnost má certifikát ISO9001:2001.

www.barco.cz
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.