3AXIS visual language (3AXIS), jazyk těla a vzhledu | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


3AXIS visual language (3AXIS), jazyk těla a vzhledu


Ukážeme si na několika příkladech, co je možné vyčíst ze vzhledu pomocí znalostí 3AXIS visual language (3AXIS). 3AXIS je první skutečný jazyk těla i vzhledu.

3AXIS visual language (3AXIS), jazyk těla a vzhledu

Ukážeme si na několika příkladech, co je možné vyčíst ze vzhledu pomocí znalostí 3AXIS visual language (3AXIS). 3AXIS je první skutečný jazyk těla i vzhledu. Co je opravdu na 3AXIS jedinečné, je to, že nás seznámí nejen s jazykem těla, nejen s jazykem vzhledu, ale umí oboje spojit v jednotící teorii.V 3AXIS se jedná o systém znaků a pravidel, která jsou stejná jak pro symboliku vzhledu oblečení, tak pro postoje nebo pohyby těla. 3AXIS nejen popisuje, co znaky znamenají, ale také vysvětluje proč, což v jiných publikacích nenajdete.

V oblasti neverbální komunikace vyšlo množství knih o „řeči těla“. Kniha o jazyku těla, pokud vím, dosud žádná nevyšla. O řeči vzhledu (oblečení, vizáže, módy…) vyšlo knih nepoměrně méně, o jazyku vzhledu však také žádná.

Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) švýcarský lingvista, který je označován za „Koperníka lingvistiky“ a srovnáván svým významem pro moderní vědecké myšlení s Ch.Darwinem, S.Freudem nebo A.Einsteinem (in I.T.Budil:Mýtus, jazyk a kulturní antropologie,Triton 1995), přesně rozlišuje pojmy jazyk, řeč a mluva. Jazyk (language) je podle něj systém znaků a pravidel, kterými se mluvčí řídí při sdělování informací. Řeč (speech) definuje jako obecnou lidskou schopnost dorozumívat se pomocí jazyka. Mluva (speaking) je konkrétní sdělení vytvořené na základě znalostí a respektování systému jazyka.

Následující ukázky jsou jenom krátkým zjednodušeným výběrem mluvy vzhledu, na kterých ukážeme některá pravidla jazyka 3AXIS. Pro zájemce o podrobnější informace jsou kurzy 3AXIS visual language a výhledově bude dispozici i podrobná učebnice 3AXIS jazyka těla a vzhledu, kterou autor připravuje do tisku.

Odkud jsi, z Venuše nebo z Marsu?

V nedávné době vyšlo a stále ještě vychází množství různých publikací o tom, jak jsou muži z Marsu a ženy z Venuše. Takové rozdělení člověka na dvě skupiny - muže a ženy - ale nesouvisí primárně s pohlavím. Podstatnější pro ně je spíše převaha funkce levé nebo pravé mozkové hemisféry. Levá je spíše typičtější pro muže, pravá naopak pro ženy. Najdeme ale také ženy s převahou levé a naopak muže s dominantní pravou hemisférou a takových lidí není málo.

Jak vypadá typický muž z Marsu a žena z Venuše? Můžeme poznat martovskou ženu nebo muže s Venuše? A k čemu nám takové vědomosti mohou být?

Odhalení, zda je osoba - jedno zda muž nebo žena - z Marsu nebo z Venuše, je velmi důležité pro komunikaci. Lidé martovského typu dávají přednost logice, slovnímu, přesnému, vědeckému a jednoznačnému popisu, naopak Venušiny typy spíše preferují umělecké, obrazné, víceznačné vnímání světa.


Zdroj: Zdeněk Břeň, firemní kouč a poradce,www.budovaniosobnosti.czKontakt:

Zdeněk Břeň
Firemní kouč a lektor
office@budovaniosobnosti.cz
720461570


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 11. 9. 2010 5:03
Kategorie: Auto-moto
Název zdroje: NEMESIS - building personality (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Popis činnosti: Pořádáme školení, semináře, kurzy, koučování pro firmy, osobní koučing, profesní koučink, teambuilding, teamwork, leader, leadership. Školíme marketing, assesment, prodejní dovednosti, byznys, business, strategické a projektové řízení, produktový marketing, time management, vyjednávání, outsourcing, neverbální komunikaci, 3 axis, řeč těla, jazyk těla, nonverbální a obchodní dovednosti, typologii osobnosti, time management. Školení i seminář vede zkušený kouč. Školení Olomouc | Školení Brno | Školení Praha | Školení Pardubice | Školení Ostrava |
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.