Znečištění ovzduší z vytápění v domácnostech a s tím spojená zdravotní rizika | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková konference


Znečištění ovzduší z vytápění v domácnostech a s tím spojená zdravotní rizika


Datum, čas a místo konání

14. 11. 2007 13:50 | Brno, Hotel Avanti, velký sál, Střední 61.

Pozvánka

Ministerstvo životního prostředí - odbor ochrany ovzduší, Ministerstvo zdravotnictví - Státní zdravotní ústav a Vodní zdroje Ekomonoitor, s.r.o. si dovolují pozvat zástupce sdělovacích prostředků na tiskovou konferenci k tématu „Znečištění ovzduší z vytápění v domácnostech a s tím spojená zdravotní rizika“ u příležitosti konání třetího ročníku konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe, který bude zaměřen nejen na problematiku ochrany kvality ovzduší, ale i na dopady znečištění ovzduší na zdraví obyvatel.

Odpovídat na Vaše dotazy budou:
JUDr. Jan Dusík, MSc., I. náměstek ministra a ředitel sekce zahraniční, legislativní a státní správy MŽP
Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP
Mgr. Jana Ratajová, vedoucí odd. kvality ovzduší a ochrany ozonové vrstvy MŽP
RNDr. Karla Říhová, ředitelka odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR
MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka, Ostrava
RNDr. Bohumil Kotlík, vedoucí Národní referenční laboratoře pro venkovní ovzduší SZÚ

Nejdůležitější osoba na konferenci: Jan Dusík


Kontakt:

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Jakub_Kaspar@env.cz
724 175 927
267 122 040
Vydáno: 12. 11. 2007 11:53
Kraj: Kraj Jihomoravský
Název zdroje: Ministerstvo životního prostředí (ověřený zdroj [?])

Popis zdroje:
Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy s kompetencí v ochraně životního prostředí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.